Rozpoznajesz osobę to napisz do Serwisu
You recognize person this write to SerwisCopyright © 2000 Zdzisław Wi¶niewski Wszelkie prawa zastrzeżone – aneks.