Rozpoznajesz osobę to napisz do Serwisu.
Prawdopodobnie ¶rodowisko lekarskie ówczesnego Radomska.
Chyba kto¶ z Nich leczył rannych z AK i KWP? Czekam na odpowiedĽ.Copyright © 2000 Zdzisław Wi¶niewski Wszelkie prawa zastrzeżone – aneks.