Rozpoznajesz osobę to napisz do Serwisu.
To grupa z Kamieńska rok 1929.Copyright © 2000 Zdzisław Wi¶niewski Wszelkie prawa zastrzeżone – aneks.