UROCZYSTO¦Ć PO¦WIĘCONA 68 ROCZNICY BITWY POD OLESZNEM

Pierwsze Poprzednie Następne
Kliknij, aby powrócić do galerii

(80/80)

Od prawej stoj±: Jacek Nestor, Zbigniew Maty¶kiewicz, Stanisław Ambrozik, Zbigniew Zieliński


Copyright © 2000  Zdzisław Wi¶niewski   wszelkie prawa zastrzeżone.