KOSSÓW 2010 r.

Uroczysta Msza Święta za poległych oraz żyjących Żołnierzy 27 i 74 P.P. Armii Krajowej w 66 rocznicę walk o wolność i niepodległość Ojczyzny stoczonych przez oddziały Armii Krajowej
na terenach: KRZEPINA, KOSSOWA, LIPNA, CHOTOWA i RADKOWA.

Kossów 17 października 2010 r.

17 października 2010 r. odbyły się uroczystości z okazji 66 rocznicy walk z Niemcami stoczonych w 1944 r. przez żołnierzy 27 i 74 oraz 2 pp. Armii Krajowej,
zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Kielecki, przy współpracy oraz wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Delegacje organizacji kombatanckich i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową AK w kościele parafialnym w Kossowie następnie
mjr w st. sp. Ryszard Marcinkowski przedstawił historię wydarzeń sprzed 66 lat i powitał zaproszonych gości.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Zbigniew Krzysiek – Wicestarosta uhonorowany w Gminie Wielgomłyny (powiat radomszczański) przez byłego ministra ds. Kombatantów Zbigniewa Zielińskiego
medalem „PRO MEMORIA” przyznanym przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Karol Fijałkowski – reprezentujący Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego Adama Jarubasa,
Ireneusz Pietraszek – Burmistrz Gminy Włoszczowa, Stanisław Herej – Wójt Gminy Radków, Krzysztof Błaut – Przewodniczący Rady Gminy Radków,
Robert Ślęzak – Kierownik Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
kpt. Zbigniew Mielczarek – Prezes Zarządu Światowego Związku Armii Krajowej w Kielcach oraz prof. Zofia Chełmińska z Krakowa.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: ŚZŻAK – także przedstawiciele Koła w Radomsku, Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich,
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Włoszczowskiego.

Mszę Świętą w intencji partyzantów oraz żołnierzy Wojska Polskiego odprawił ks. prałat Zygmunt Pawlik,
w asyście ks. mjr Józefa Greckiego z Ostrowa Wielkopolskiego i ks. Tomasza Filipka, proboszcza parafii Kossów.

(1/46)(2/46)(3/46)(4/46)
(5/46)(6/46)(7/46)(8/46)
(9/46)(10/46)(11/46)(12/46)
(13/46)(14/46)(15/46)(16/46)
(17/46)(18/46)(19/46)(20/46)
(21/46)(22/46)(23/46)(24/46)
(25/46)(26/46)(27/46)(28/46)
(29/46)(30/46)(31/46)(32/46)
(33/46)(34/46)(35/46)(36/46)
(37/46)(38/46)(39/46)(40/46)
(41/46)(42/46)(43/46)(44/46)
(45/46)(46/46)


POWRÓT – BACK

Copyright © 2000  Zdzisław Wiśniewski   wszelkie prawa zastrzeżone.