KOSSÓW 2011 r.

Uroczysta Msza Święta za poległych oraz żyjących Żołnierzy 27 i 74 P.P. Armii Krajowej w 67 rocznicę walk o wolność i niepodległość Ojczyzny stoczonych przez oddziały Armii Krajowej na terenach: KRZEPINA, KOSSOWA, LIPNA, CHOTOWA i RADKOWA,
zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Kielecki, przy współpracy i wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Kossów 16 października 2011 r.

foto Zdzisław Jan Wiśniewski

(1/88)(2/88)(3/88)(4/88)(5/88)(6/88)
(7/88)(8/88)(9/88)(10/88)(11/88)(12/88)
(13/88)(14/88)(15/88)(16/88)(17/88)(18/88)
(19/88)(20/88)(21/88)(22/88)(23/88)(24/88)
(25/88)(26/88)(27/88)(28/88)(29/88)(30/88)
(31/88)(32/88)(33/88)(34/88)(35/88)(36/88)
(37/88)(38/88)(39/88)(40/88)(41/88)(42/88)
(43/88)(44/88)(45/88)(46/88)(47/88)(48/88)
(49/88)(50/88)(51/88)(52/88)(53/88)(54/88)
(55/88)(56/88)(57/88)(58/88)(59/88)(60/88)
(61/88)(62/88)(63/88)(64/88)(65/88)(66/88)
(67/88)(68/88)(69/88)(70/88)(71/88)(72/88)
(73/88)(74/88)(75/88)(76/88)(77/88)(78/88)
(79/88)(80/88)(81/88)(82/88)(83/88)(84/88)
(85/88)(86/88)(87/88)(88/88)


POWRÓT – BACK

Copyright © 2000  Zdzisław Wiśniewski   wszelkie prawa zastrzeżone.