70 ROCZNICA BITEW POD OLESZNEM I CHOTOWEM

Połączone obchody upamiętnienia 70 rocznic walk stoczonych z Niemcami 26 lipca 1944r pod Olesznem przez oddziały NSZ i AK oraz 30 października 1944r przez oddziały AK. Odbyły się w sobotę 19 lipca pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Chotowem. Uroczystości rozpoczęła polowa msza święta. Następnie poszczególne delegacje wraz z pocztami sztandarowymi złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem chotowskiej bitwy. Główną częścią uroczystości było widowisko historyczne pt. „NA PARTYZANCKIM SZLAKU” przygotowane przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”. Widowisko rozpoczęło się od przypomnienia walk z września 1939 r. W kolejnej części przedstawiono historię majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który odwiedził ze swoim oddziałem pobliskie Oleszno w październiku 1939 r. Ta część opowieści zakończona została historią początku ruchu oporu w Obwodzie Włoszczowa AK i w samym Olesznie oraz Krasocinie. Kluczowymi elementami widowiska były rekonstrukcje dwóch walk. Pierwsza przedstawiona została bitwa pod Olesznem – wspólna akcja oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Władysława Kołacińskiego „Żbika” i Armii Krajowej Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” (26 lipca 1944 r.). W ostatniej części widowiska przedstawiona została bitwa pod Chotowem (jedna z ostatnich, dużych walk) jaką przeprowadził 30 października 1944 r. I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów AK pod dowództwem majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”. Widowisko historyczne zakończono przypomnieniem tragicznych losów żołnierzy Podziemia Niepodległościowego po styczniu 1945 r. Jak podkreślali organizatorzy widowiska wiele pracy w przygotowanie miejsca inscenizacji włożyli mieszkańcy Chotowa razem z sołtysem Chotowa – Łukaszem Karpińskim. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Sponsorami uroczystości byli: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Gminy Krasocin, Urząd Gminy Włoszczowa, Rada Rodziców ZPO Oleszno, Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”, Ochotnicza Straż Pożarna w Chotowie, Nadleśnictwo Włoszczowa, Ewa i Krzysztof Jerczyńscy, Waldemar Ziółkowski, Narodowe Siły Zbrojne w Olesznie, Armia Krajowa Oleszno, Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, PKP Włoszczowa Północ, Koło Łowieckie „Belina” z Włoszczowy, Przemysław Dubay, Marianna Ziółkowska, Antoni Drej, Grzegorz Sitkowski, Katarzyna Grobelska.
Tekst: www.krasocin.com.pl
foto Zdzisław Jan Wiśniewski www.noworadomsk.pl
(1/107)(2/107)(3/107)(4/107)(5/107)(6/107)
(7/107)(8/107)(9/107)(10/107)(11/107)(12/107)
(13/107)(14/107)(15/107)(16/107)(17/107)(18/107)
(19/107)(20/107)(21/107)(22/107)(23/107)(24/107)
(25/107)(26/107)(27/107)(28/107)(29/107)(30/107)
(31/107)(32/107)(33/107)(34/107)(35/107)(36/107)
(37/107)(38/107)(39/107)(40/107)(41/107)(42/107)
(43/107)(44/107)(45/107)(46/107)(47/107)(48/107)
(49/107)(50/107)(51/107)(52/107)(53/107)(54/107)
(55/107)(56/107)(57/107)(58/107)(59/107)(60/107)
(61/107)(62/107)(63/107)(64/107)(65/107)(66/107)
(67/107)(68/107)(69/107)(70/107)(71/107)(72/107)
(73/107)(74/107)(75/107)(76/107)(77/107)(78/107)
(79/107)(80/107)(81/107)(82/107)(83/107)(84/107)
(85/107)(86/107)(87/107)(88/107)(89/107)(90/107)
(91/107)(92/107)(93/107)(94/107)(95/107)(96/107)
(97/107)(98/107)(99/107)(100/107)(101/107)(102/107)
(103/107)(104/107)(105/107)(106/107)(107/107)

Autor fotoreportażu Zdzisław Jan Wiśniewski


POWRÓT – BACK

Copyright © 2000  Zdzisław Wiśniewski   wszelkie prawa zastrzeżone.