I RADOMSZCZAŃSKIE ZAPUSTY 2007

W dniu 15 lutego 2007 r. w Parku Miejskim przy placu 3 Maja zorganizowana została impreza ukazuj±ca różnorakie tradycje regionalne zwi±zane z Tłustym Czwartkiem.

Index 1

Następny indeks miniatur Ostatni indeks miniatur
(1/108)(2/108)(3/108)(4/108)(5/108)(6/108)
(7/108)(8/108)(9/108)(10/108)(11/108)(12/108)
(13/108)(14/108)(15/108)(16/108)(17/108)(18/108)
(19/108)(20/108)(21/108)(22/108)(23/108)(24/108)
(25/108)(26/108)(27/108)(28/108)(29/108)(30/108)
(31/108)(32/108)(33/108)(34/108)(35/108)(36/108)

Foto Czesław Polcyn, Zdzisław Wi¶niewski
2007


POWRÓT – BACK

Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wi¶niewski    wszelkie prawa zastrzeżone.