Część ekspozycji Koła Rodziny Katyńskiej w Radomsku

 

26 fotografii i skanów

Materiały i część fotografii udostępnili Państwo Elżbieta i Wojciech Mikołajczukowie. Skany i część foto Z.W.

Powrót


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.