Aneks 1 do Noty Prawnej Serwisu www.noworadomsk.pl /www.noworadomsk.com, www.plawno.com/

W czasie współpracy Czesławowi Polcynowi przysługują wszelkie uprawnienia członka redakcji serwisu www.noworadomsk.

  1. 1.1a Prawo autorskie.
    Publikowane w serwisie www.noworadomsk materiały Czesława Polcyna stanowią jego wyłączną własność chronioną prawem. Publikacja w serwisie www.noworadomsk jest dozwolona zawartym porozumieniem. Pozwolenie może być cofnięte w każdej chwili przez właściciela prezentowanych prac Czesława Polcyna bez podania przyczyn lecz nie może dotyczyć prac już w portalu opublikowanych.
Radomsko maj 2005r.

Nota prawna SERWISU.

Wszelkie zapytania kierować:
Administrator
lub na adres pocztowy umieszczony na stronie startowej SERWISU.