Promocja książki Tomasza Andrzeja Nowaka  „Chełmo” odbyła się 22 września 2005 r, w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku.
Książka opisuję historię Chełma do 1945 roku. Podczas spotkania autor opowiedział o książce, o tym jak powstawała. Nie zabrakło także, ciekawie opowiedzianych, typowych chełmskich legend.
Kontakt z Autorem:
tel. kom. +48 609 57 93 74
E-mail: kraszew66@wp.pl
Strona WWW Autora

Redakcja

okładka książkiokładka książki

Skany okładki wykonano za zgodą autora

Zarys dziejów Chełma


Ziemia Radomszczańska wbrew temu co sadzą niektórzy, bogata jest w ciekawe miejsca, które mogą być jej atutami turystycznymi. Jednym z takich miejsc jest rezerwat na Chełmskiej Górze i pobliskie Chełmo. Miejsce to doczekało się porządnie napisanej monografii, dzięki której możemy poznać bliżej ciekawą historię tego miejsca.

Dyrektor Muzeum promuje książkę

Dyrektor Muzeum w Radomsku i Autor w czasie promocji

Książka to ponad 300 stron historii. Ciężko czasami uwierzyć, że tak mała miejscowość ma taką bogatą historię i miała takie znaczenie w historii Polski. Opisywana książka prezentuje szlacheckie rody dziedziców Chełma – Zadorów, Leżeńskich, Brzeskich, Męcińskich, Skórzewskich, Wielowieyskich. Szczegółowo opisany jest kościół, dwór i panujące ówcześnie pańszczyźniane stosunki. Sporo miejsca poświęcono założonej w 1924 r. przez księdza Leona Zarembę Straży Ogniowej czy o miejscowym szkolnictwie. Dzięki książce poznamy także miejscowe obyczaje ludowe. Historię Chełma zamyka okres okupacji i moment wyzwolenia przez Armię Radziecką. Ważnym elementem książki jest rozdział poświęcony górze Chełmo, szczególnie uwagę przyciągają legendy nt. tego tajemniczego miejsca. Dwie legendy można było usłyszeć w czwartek, podczas promocji książki, w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku.

Autor opowiadający o książce

Autor Tomasz Andrzej Nowak  ciekawie i barwnie opowiada o powstaniu książki

Autor monografii, Tomasz Andrzej Nowak, w barwny sposób przedstawił pokrótce losy Chełma. Podziękował wszystkim sponsorom, i tym którzy merytorycznie pomogli przy powstaniu książki – m.in. senatorowi Wielowieyskiemu, potomkowi ostatnich dziedziców Chełma. Wydanie książki w dużej mierze wsparł Urząd Gminy w Masłowicach, posłowie Zbigniew Andrzej Musiał i Roman Jagieliński. Znaczny wkład mają też właściciele drukarni Bracia Kamińscy /Drukarnia Braci Kamińskich w Radomsku/, gdzie powstało to wspaniałe dzieło.

Sponsorzy w pierwszym rzędzie

Od lewej, Roman JagielińskiJanusz KamińskiKrzysztof Zygma

Książka będzie teraz cały czas dostępna do nabycia w Muzeum. Kosztuje 25 zł, ale warto wydać na nią tą kwotę. Zapytaliśmy autora, co skłoniło go do napisania książki: „To zainteresowanie regionalizmem, nie bez znaczenia był fakt, że tam przez pierwsze kilka lat życia mieszkałem. Jest to jedna z ciekawszych wsi w okolicy, o jednej z najstarszych metryk. Chciałbym się zając kiedyś naukowo zagadnieniem mikrohistorii, ta książka jest jakby eksperymentem jak się takie prace pisze. Zachęcił mnie też mój promotor pracy magisterskiej prof. Andrzej J. Zakrzewski. A przede wszystkim chciałem też poznać swoje korzenie i zobaczyć jak wyglądało życie codzienne dawniej”.

Autografy w pierwszych egzemplarzach książki

Autor dedykuje egzemplarze swojego dzieła

Prawdopodobnie książka będzie promowana w okolicznych szkołach: „Ja sam nie będę o to zabiegał, ale jeśli pojawią się jakieś propozycje to nie wykluczone że tak. Na razie otrzymałem zaproszenie do biblioteki w Strzelcach Małych ale szczegóły jeszcze nie są ustalone. Chciałbym aby to spotkanie było otwarte dla wszystkich, nie tylko dla uczniów tamtejszej szkoły” – mówi autor. My również zapraszamy na spotkania autorskie oraz do nabycia do swoich biblioteczek tej cennej pozycji.

Tomasz M.Kolmasiak
foto Czesław Polcyn

Autor tekstu

Tomasz M.Kolmasiak w rozmowie z Naczelnym SERWISU


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.