herb GidelGIDLE
CIEKAWOSTKI

Całe życie w służbie ludziom

Ks.prałat Marian Dumała


Ks. prałat Marian Dumała przez wiele lat był proboszczem gidelskim. Oto jak wspominają Go byli parafianie.

Ksiądz Marian Dumała jest człowiekiem wyjątkowym, wybitną indywidualnością, ale przede wszystkim jest oddany posłudze jako kapłan Chrystusa.
W bezpośrednim kontakcie zawsze był powściągliwy w słowach i wstrzemięźliwy w wypowiedziach, bardzo niechętnie mówił o sobie. Możemy o nim powiedzieć: „ten człowiek jest jak góra lodowa – tak mało o nim wiemy, znając tylko drobną część Jego działalności – reszta jest niewidoczna”. Umiał uważnie słuchać, zawsze przy tym był bardzo taktowny. Miał ogromną intuicję i wyczucie psychologa. Należy też zwrócić uwagę na optymizm i entuzjazm życiowy, skromność i pokorę, a przy tym wielkie serce i wyrozumiałość dla ludzi. Nigdy nie spieszył się z osądzaniem bliźnich, nie zgadzając się z tymi, którym „najłatwiej jest bić się w cudze piersi”.

Szczególną sympatią darzył zawsze młodzież, potrafił doskonale się z nią porozumieć, niczego nie narzucając, pomagał każdemu odkryć swoją własną drogę.
Nigdy się nie słyszało, aby Ksiądz na coś narzekał, godna podziwu jest Jego pogoda ducha, nawet w najgorszych sytuacjach. Wszystko to wywołuje głęboki szacunek dla tak jednoznacznej postawy, która jest dla nas przykładem, że można pracować w każdych warunkach, a przy tym tak wiele dając z siebie, pozostając na zawsze sobą. Bowiem największą wartością, jaką człowiek może po sobie zostawić, jest tylko dobro i to, jakim się było dla innych. Stanowi to głęboki sens działania każdego człowieka.

Z niemałym bólem ks. Marian Dumała opuszczał parafię pw. Matki Bożej Bolesnej w Gidlach, by jako kapłan senior zamieszkać w radomszczańskiej parafii pw. św. Jadwigi Królowej. Można by zadać pytanie, czego uczy Jego życie? Co potrafił dać na każdym odcinku działania i w każdej z dziedzin, które w tak niezwykły sposób potrafił połączyć?
Ksiądz Prałat wszystkie swoje czyny poświęcił Prawdzie i ludziom. Szukał prawdy naukowej i służył Prawdzie Najwyższej bezinteresownie przez przez długie lata.
Bez reszty oddany ludziom jako ksiądz i misjonarz, dając świadectwo wiary w warunkach wrogiego nastawienia do Kościoła. Człowiek o wielkiej kulturze intelektualnej i moralnej, całe swe życie poświęcił potrzebującym. Sercem oddany Polsce i człowiekowi.

Urzekała nas w Nim jego otwartość, a także radość Boża. W rozmowach, czy w dawaniu rady, zawsze miał taką prostą odpowiedź. Starał się nam pokazać, że problem, który wydaje się wielki i trudny, ma również aspekt pozytywny. Każdego traktował indywidualnie. Takim miłującym i ogarniającym nas całym sercem Go pamiętamy.
Niełatwo jest mówić o człowieku o tak bogatej osobowości. To fragmentaryczne spojrzenie można zakończyć słowami Chrystusa, które z pewnością odnoszą się do księdza prałata Mariana Dumały:

„(…) lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”.

Paulina Gąsiorowska

Źródło: wydawnictwo Wspólnoty Wiernych parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku – „Królowa Jadwiga” Radomsko rok VII(XV) nr 20(58) lipiec–październik 2006


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.