W niedzielę 3 września 2006 r. w Kobielach Wielkich odbyły się gminne dożynki, którym towarzyszyły nie tylko występy artystyczne, lecz także były one okazją do wręczenia po raz pierwszy przyznanych medali za zasługi dla kobielskiej gminy oraz zakończenia III edycji Ogólnopolskiego Konkursy Literackiego „O pióro Reymonta”.

D o ż y n k o w a n i a   c z a s

Miejsce narodzin Władysława Stanisława Reymonta zainspirowało organizatorów niedzielnych uroczystości do połączenia rolniczego święta z pamięcią o autorze największej sagi o polskich chłopach. Stąd wzajemne przeplatanie się obu tematów w programie całego kobielskiego popołudnia. Niezwykłą oprawę dla niedzielnych uroczystości stworzył podworski park, w którym potężne pnie modrzewi i grabów stanowią nie tylko tajemniczą scenografię, ale i dają niepowtarzalny klimat. W nastrój dożynkowy wprowadził publiczność koncert Kapeli Ludowej z Lututowa. Do lipcowego wyjazdu szlakiem Reymonta nawiązał występ wokalno–taneczny grupy młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Kobietach Wielkich. Młodzież zaprezentowała bowiem szerszej publiczności mini koncert nagrodzony pierwszą nagrodą w Lipcach Reymontowskich. Kulminację wieczoru stanowiło przekazanie chleba upieczonego z tegorocznych, dramatycznie niskich, zbiorów oraz wręczenie dożynkowych wieńców.
Kapela Ludowa
Gmina kobielska, ze względu na swój zdecydowanie rolniczy charakter, nie należy do najbogatszych. Dlatego tak ważna jest tutaj każda pomoc okazana gminie i jej poszczególnym mieszkańcom. Wyrazem wdzięczności za wsparcie były przyznane trzem darczyńcom okolicznościowe srebrne medale z popiersiem noblisty i widokiem Kobiel inspirowanym fotografią Czesława Polcyna. Medale – staroście radomszczańskiemu Michałowi Deszczowi, wywodzącemu się z Kobiel przedsiębiorcy Krzysztofowi Grządzielowi i marszałkowi województwa łódzkiego Stanisławowi Witaszczykowi – przyznano za pomoc w remoncie dróg, dofinansowywanie wyżywienia szkolnych dzieci oraz ochronę środowiska, a także za sfinansowanie konkursu „O pióro Reymonta”. Jednorazowym wsparciem dla Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich była aukcja prac podarowanych gminie przez radomszczańskich artystów. Aukcję poprowadził Włodzimierz Bartnik, lecz mimo jego ogromnego zaangażowania emocjonalnego, obraz Stanisława Imienińskiego, fotografie Krzysztofa Pawelca i Polcyna, zdjęcie z pracowni Zbigniewa Kołowrotkiewicza (jedyne nie sprzedane), osiągnęły tylko ceny wywoławcze. To chyba nieprzyswojona jeszcze forma pozyskiwania funduszy na kobielskim gruncie.
Aukcja
Ważny element niedzielnych uroczystości stanowiło podsumowanie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O pióro Reymonta”. Główną nagrodę otrzymała Alina Mendrala z Siedlisk koło Rzeszowa za pracę Noc nad Wisłokiem, pierwszej nagrody nie przyznano, zaś kolejne powędrowały w ręce radomszczan. Konkurs zatoczył swoiste koło – z Polski powrócił w ojczyste rejony. I tak: II nagrodę otrzymała Ilona Chybała za Gniazdo, III – Magdalena Buss za tekst Reklamacji nie uwzględnia się, zaś wyróżnienia przypadły w udziale Edmundzie Bogdanko za pracę Z łezką w oku i Elżbiecie Stępień ze Strzałkowa – laureatce poprzedniego konkursu – za Maciejową. Wszystkie nagrodzone teksty, przepojone nostalgią za minionym czasem rzeczywistych wartości, można było otrzymać z autografami autorów od razu po przyznaniu nagród, bowiem organizatorom konkursu udało się w tym roku opublikować w formie książkowej wszystkie nagrodzone teksty.
Abba Forever
Kobielskie uroczystości zakończył występ zespołu „ABBA FOREVER” oraz cygańskie rytmy w wykonaniu zespołu „JAMARO DROM”. Ci, którzy chcieli przyjemne połączyć z pożytecznym, uniesieni tanecznymi rytmami zbierali grzyby pod starymi drzewami.
Beata Anna Symołon

Fotoreportaż

Powrót – BackCopyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski   wszelkie prawa zastrzeżone.