„Kto chce cicho żeglować
przez burzliwe morze życia,
powinien mieć żagle z marzeń,
a ster z tęsknot do nieskończoności”.

Wł. St. Reymont
Reymont

ORGANIZATORZY
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
O „PIÓRO REYMONTA”

POD PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłaszają wyniki konkursu.

Uroczyste ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród laureatom odbyło się 6.09.2009r. w Kobielach Wielkich.


Główną Nagrodę w postaci „Pióra Reymonta” otrzymał Janusz Koryl z Rzeszowa za pracę „Wesele Łazarza”;

I Nagrodę otrzymał Robert Miniak z Łodzi za pracę „Szosa”;

II Nagrodę otrzymał Czesław Markiewicz z Zielonej Góry za pracę „Bębny Pana Boga”;

III Nagrody nie przyznano;

I Wyróżnienie otrzymała Urszula Kopeć–Zaborniak z Kowalówki k. Cieszanowa (woj. podkarpackie) za pracę „Odejść zostawiając bogunki”;

II Wyróżnienie otrzymała Elżbieta Stępień z Radomska za pracę „Miejsce na ziemi”.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz nagrody finansowe. Prace nagrodzonych zostaną wydane drukiem.
Do konkursu napłynęło 20 prac z różnych zakątków Polski. Jury konkursu w składzie:
  1. Aneta Niedźwiecka – polonistka, rzecznik prasowy Powiatu Radomszczańskiego;
  2. Ewa Bartoń – polonistka, nauczycielka j. polskiego;
  3. Krzysztof Zygma – dyrektor Muzeum Regionalnego w Radomsku
po ocenie prac zgodnie z założeniami konkursu wyłoniło laureatów. Autorów, których prace nie zostały nagrodzone, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu. Życząc powodzenia, zachęcamy do wytrwałej pracy i dalszego pisania!

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOBIELACH WIELKICH
☏ (044) 681 00 57.

Opracowano na podstawie otrzymanych z GOKiS materiałów.

DALEJCopyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski   wszelkie prawa zastrzeżone.