„Kto chce cicho żeglować
przez burzliwe morze życia,
powinien mieć żagle z marzeń,
a ster z tęsknot do nieskończoności”

Wł. St. Reymont
Reymont

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOBIELACH WIELKICH
PRZY WSPARCIU WÓJTA I RADY
GMINY KOBIELE WIELKIE
ORAZ SPONSORÓW

OGŁASZAJĄ

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
O „PIÓRO REYMONTA”

W DZIALE PROZY


WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT (1867–1925) – w swoim życiu poza pisaniem próbował różnych zawodów, a jego twórczość to swoiste studium środowisk, w których przebywał , przesiąknięte żywiołowym realizmem oraz nastrojowością i symboliką. Był Laureatem Literackiej Nagrody Nobla, wielkim piewcą wsi polskiej. Autor „Chłopów”, „Komediantki”, „Ziemi obiecanej” oraz wielu innych powieści i nowel. Urodził się w Kobielach Wielkich – to gmina położona w rejonie Wzgórz Radomszczańskich, w województwie łódzkim, a o jej walorach decydują czyste powietrze oraz urozmaicona rzeźba terenu. Malownicze pola, łąki i lasy porastające niziny lub wierzchołki wzniesień kształtują nasz krajobraz.
Ogólnopolski Konkurs Literacki o „Pióro Reymonta” dotychczas przyniósł w swym dorobku kilkadziesiąt bardzo ciekawych prac będących przykładem przywiązania do stron rodzinnych, własnej tradycji i kultury, mieniących się różnymi odcieniami uczuć i emocji oraz bogactwem wyrazu ekspresji literackiej. Nagrodzone prace są publikowanie z uwagi na kulturę literacką oraz wrażliwość i inwencję twórczą autorów. Po każdej edycji wydajemy drukiem wszystkie prace nagrodzone. Zapraszamy do piątej edycji konkursu.

Z poważaniem
ORGANIZATORZY

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
☏ (044) 681 00 57
e–mail gokis@poczta.onet.pl
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
☏ (044) 681 05 08
W KOBIELACH WIELKICH

Opracowano na podstawie otrzymanych z GOKiS materiałów.

Materiały do pobrania:
doc  Karta zgłoszenia

doc  Regulamin

Powrót – Back


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski   wszelkie prawa zastrzeżone.