ABSOLWENCI

Strony z wykazami powstały w oparciu o udostępnione materiały archiwalne będące w posiadaniu Szkoły a ich opracowywanie zajęło nam ponad rok czasu.
Brak kilku roczników 1928/29; 1927/28; 1926/27; 1917/1919. Zachowano oryginalną pisownię jak w dokumentach archiwalnych.
Często słaba czytelność wymaga weryfikacji i może być przyczyną niewłaściwie wpisanego nazwiska lub imienia. Wszelka pomoc i sygnały będą mile widziane i natychmiast wprowadzone aby wykazy odzwierciadlały stan faktyczny.
Za ewentualnie błędne zapisy przepraszam zainteresowanych ale opracowywanie materiałów archiwalnych to iście benedyktyńska praca.
Może są nazwiska, znane w Kraju lub na naszym terenie, wymagające szerszej noty biograficznej? Proszę o wszelkie informacje – przez KONTAKT na stronie startowej portalu. W innych sprawach dotyczących ARCHIWUM należy zwracać się do Administratora w formie pisemnej na adres podany także na stronie startowej.
Dziękuje Pani mgr Katarzynie Walter za opracowanie archiwum oraz Panu Bolesławowi Bartnikowi za pomoc w korekcie nazwisk.
Z.Wiśniewski


Ciekawostka!!

Mury Szkoły w/g zawartych wykazów opuściło:

102 – absolwentów o nazwisku Ojrzyński(ska)
61 – absolwentów o nazwisku Kanafa
58 – absolwentów o nazwisku Bartnik