Wykaz uczniów, którzy uczęszczali do Szkoły
3–klasowej w Pławnie, gmina Gidle

Kraj: Królestwo Polskie
Obwód: Nowo–Radomskowski

Rok szkolny 1915/1916

Na podstawie katalogu klasyfikacyjnego z dnia 28 czerwca 1916r.

Kierownik Szkoły: L. Bartoszewski

Skala ocen, jaka obowiązywała w tamtych latach.

Zachowanie sięPilnośćPostępZewnętrzny porządek
ćwiczeń piśmiennych
chwalebnewytrwałabardzo dobrybardzo staranny
zadowalającezadowalającadobrystaranny
odpowiedniedostatecznadostatecznymniej staranny
mniej odpowiednieniejednostajnamiernyniestaranny
nieodpowiedniemałaniedostatecznyniedbały

II stopień nauki

L.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwisko
1.Masza Bajgielman17.Janina Gbur33.Franciszek Karbownik
2.Stanisław Bielski18.Rozalia Grabarczyk c.Aleksandra34.Abram Kartuz
3.Aniela Błasiakówna19.Rozalia Grabarczykówna c.Franciszka35.Judka Kartuz
4.Waleria Błasiakówna20.Jan Grondzik36.Izydor Kasiczak
5.Franciszek Borowik21.Stanisław Gzik37.Anna Katzówna
6.Marya Budziałowska22.Wiktorya Gzikówna38.Roman Kielan
7.Maryanna Budziałowska23.Mieczysław Hochman39.Marim Klejnerman
8.Władysław Budziałowski24.Bronisława Hybała40.Adam Klekowski
9.Jan Dworakowski25.Stanisława Jabłońska41.Bibiaszna Knosała
10.Haja Dykerman26.Jankiel Jakubowicz42.Sabina Knosała
11.Pinkus Dykerman27.Salomeja Jakubowicz43.Kopel Konarski
12.Abram Epstejn28.Władysław Janczyk44.Józef Kozłowski
13.Icek Epstejn29.Karolina Janczykówna45.Liba Kozłowska
14.Ita Epstejn30.Kazimiera Kamińska46.Rebeka Kratzówna
15.Franciszek Gawin31.Stefan Kamiński47.Franciszka Kutermacha
16.Alfons Gbur32.Stanisław Kanafa48.Stanisława Kutermacha

ABSOLWENCI  – powrót


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.