Wykaz absolwentów Szkoły Powszechnej
7 – klasowej

im. St. Konarskiego

w Pławnie

Rok szkolny 1929/1930

Kierownik Szkoły: E. Starowska

Oddział VII

L.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwisko
1.Jan Bońcerek13.Feliks Kowalski25.Stanisław Rubik
2.Stanisława Ciesielska14.Jan Krawczyk26.Cylka Sztajmanówna
3.Salomea Dykermanówna15.Jan Krzyżkowski27.Włodzimierz Szwedowski
4.Marjan Gadziński16.Rojza Lubsówna28.Marja Szynkowska
5.Walerian Gawin17.Zygmunt Mariankowski29.Liba Turnerówna
6.Eleonora Gawrońska18.Bolesław Matyja30.Estera Tyberżanka
7.Feliks Jędrzejewski19.Natalja Mikulska31.Stanisław Wawrzynek
8.Zygmunt Kanafa20.Marja Moskwińska32.Czesław Wiaderek
9.Marja Kossakowska21.Sabina Ojrzyńska33.Hieronim Wiśniewski
10.Kazimierz Kossakowski22.Stanisław Piptakiewicz34.Mordka Wiewióra
11.Jan Kępa23.Stefan Popielski35.Tadeusz Wójcicki
12.Arkolan Klapiński24.Alina Reymontówna36.Kazimiera Zatoniówna

7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna
w Pławnie pow. Radomsko
Okręg Szkolny Łódzki

Rok szkolny 1925/1926

L.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwisko
1.Jan Banaszkiewicz7.Elżbieta Ojrzyńska13.Fabjan Szwedowski
2.Roman Gajos8.Marja Ojrzyńska14.Jan Truchta
3.Bronisława Gawinówna9.Paweł Ojrzyński15.Władysław Zatoń
4.Helena Mikulska10.Stanisława Rogalska16.Janina Zatońska
5.Tadeusz Moskwiński11.Hieronim Stefaniak  
6.Zygmunt Moskwiński12.Józef Strączyński  

Rok szkolny 1924/1925

L.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwisko
1.Władysława Bujaczówna4.Marja Ojrzyńska7.Serafina Powązkówna
2.Sabina Gadzińska5.Jan Ojrzyński8.Roman Zatoń
3.Jadwiga Gzikówna6.Rojza Orbachówna9.Julja Ziębińska

Rok szkolny 1923/1924

Kierownik Szkoły: J. Gniewaszewski

L.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwisko
1.Wincenty Kosmala5.Helena Nowakowska9.Edward Turski
2.Tomasz Matyjaszczyk6.Marja Ojrzyńska10.Zofja Wochówna
3.Marja Michnicka7.Anna Przybyłówna11.Jan Zatoń
4.Helena Noszczyńska8.Stanisław Raj12.Jan Zatoński

Rok szkolny 1922/1923

Kierownik Szkoły: J. Gniewaszewski

L.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwisko
1.Irena Banaszkiewiczówna6.Franciszek Gzik11.Apolonja Ojrzyńska
2.Felicja Brzóskówna7.Franciszka Kutermacha12.Marja Rajówna
3.Stanisław Bujacz8.Liba Lisnerówna13.Marja Wawrzynkówna
4.Michalina Chutkiewiczówna9.Władysław Matyjaszczyk14.Stanisława Wójcicka
5.Bronisława Chybałówna10.Stefan Ojrzyński15.Janina Zatońska

Rok szkolny 1921/1922

Kierownik Szkoły: J. Gniewaszewski>

L.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwisko
1.Władysław Banaszkiewicz4.Zofja Kempówna7.Stanisława Soborakówna
2.Franciszek Gonera5.Stanisław Ojrzyński8.Wincenty Zatoński
3.Stefan Gorzędowski6.Roman Soborak  

Rok szkolny 1920/1921

Kierownik Szkoły: J. Gniewaszewski

L.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwisko
1.Saternus Adamczyk8.Euzebjusz Gawin15.Włodzimierz Ojrzyński
2.Jan Bońcerek9.Kazimiera Grabarczykówna16.Eufenja Powązka
3.Janina Borowikówna10.Ryfka Lisnerówna17.Stefan Sułgut
4.Marja Bugajówna11.Hieronim Majer18.Stanisława Wójcicka
5.Bronisław Brzózka12.Marjan Michnicki19.Jan Wójcicki
6.Henryk Filinger13.Stanisław Mikulski20.Józef Zatoń
7.Wiktor Filinger14.Helena Nowakowska  

Powszechna Szkoła 7-klasowa im. Stanisława Konarskiego
w Pławnie gm. Gidle
Okręg Szkolny Radomskowski

Rok szkolny 1919/1920

Kierownik Szkoły: Czesław Dłubak

L.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwiskoL.p.Imię i nazwisko
1.Felicja Artmanówna7.Józefa Gadzińska13.Ludwik Peszke
2.Stanisław Borowik8.Refina Gzikówna14.Władysław Pioruński
3.Walerjan Beno9.Józef Gzik15.Stefan Tapert
4.Czesława Chybalska10.Marjan Jabłoński16.Józef Wiewiórowski
5.Tomasz Chwałkowski11.Marjan Krauze17.Stanisław Wójcik
6.Helena Ejbuszycówna12.Marjan Mojcz18.Stanisława Ziembińska

ABSOLWENCI  – powrót


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.