Wykaz absolwentów Szkoły Podstawowej
w Pławnie

Rok szkolny 1963/1964

Klasa VII

Wychowawca klasy: Halina Brzózka

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Ewa Błasiak12.Józef Jóźwik23.Józef Pukas
2.Wacław Błasiak13.Krystyna Kanafa24.Bożena Sobieska
3.Barbara Broniszewska14.Tadeusz Kamiński25.Grażyna Stelmaszczyk
4.Stanisław Chwałkowski15.Stefan Kępa26.Czesława Szymczyk
5.Zbigniew Dobrakowski16.Maria Koćwin27.Krystyna Tarnowska
6.Andrzej Grabarczyk17.Józef Kowalski28.Wiesław Tarnowski
7.Walery Gawin18.Andrzej Kubasiak29.Stanisława Wilczyńska
8.Jerzy Gawron19.Jacek Mikulski30.Włodzimierz Wiśniewski
9.Stanisław Gorzędowski20.Henryk Ociepa31.Grażyna Woldańska
10.Cecylia Gzik21.Stefan Ojrzyński32.Włodzimierz Wtorkowski
11.Stanisław Gzik22.Maria Podkowa33.Janusz Zatoń

Klasa VII B

Wychowawca klasy: Aleksandra Moskwińska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Tadeusz Bartnik13.Zbigniew Kaczmarczyk25.Zdzisław Przybyłowicz
2.Zygmunt Bartnik14.Kazimierz Kanafa26.Kazimierz Siemiński
3.Alicja Błasiak15.Lucyna Kanafa27.Stanisław Siemiński
4.Maria Borek16.Halina Kluczna28.Zofia Tarnowska
5.Karol Budziałowski17.Krystyna Kręt29.Wojciech Tarnowski
6.Stanisław Cieślak18.Wanda Łęgowik30.Irena Urbańczyk
7.Urszula Dobrakowska19.Elżbieta Motyl31.Wiesława Wtorkowska
8.Wojciech Detko20.Tadeusz Ojrzyński32.Kazimierz Zatoń
9.Cecylia Gajewska21.Wiesław Ojrzyński s.Adama33.Wojciech Zatoń
10.Maria Grabarczyk22.Wiesław Ojrzyński34.Aleksander Zatoński
11.Włodzimierz Grabarczyk23.Jan Pioruński35.Wiesław Wiśniewski
12.Jan Grzeszny24.Stanisław Pioruński  

Rok szkolny 1962/1963

Klasa VII A

Wychowawca klasy: Aleksandra Moskwińska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Bożena Bartnik10.Zofia Kurzelewska19.Teresa Stawińska
2.Zygmunt Bartnik11.Bogumił Michalski20.Elżbieta Szymak
3.Jan Biskupski12.Lucyna Mikulska21.Teresa Wierzbicka
4.Roman Bogacz13.Marian Ojrzyński22.Alicja Wtorkowska
5.Anna Borek14.Stanisław Pioruński23.Stanisław Zagaj
6.Aleksander Dębski15.Anna Rak24.Ewa Zatoń
7.Maria Kanafa16.Wiesław Saternus25.Henryka Zatoń
8.Maria Krauze17.Marian Stacherski26.Stanisław Zatoń
9.Grzegorz Kręt18.Roman Stacherski  

Klasa VII B

Wychowawca klasy: Bolesław Bartnik

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Stanisław Borek10.Stanisława Pioruńska19.Wiesław Wiśniewski
2.Wiesława Jabłońska11.Jan Powązka20.Tadeusz Woldan
3.Teresa Kaczmarek12.Stanisław Przybyłowicz21.Maciej Woldański
4.Sabina Kanafa13.Piotr Rębisz22.Elżbieta Worwąg
5.Ewa Łągiewka14.Helena Rylik23.Henryka Wtorkowska
6.Jacek Łęgowik15.Krystyna Sapis24.Halina Zatoń
7.Maria Maszczyk16.Stanisław Siemiński25.Krystyna Zatoń
8.Bogumiła Mikulska17.Barbara Sobieska  
9.Alfred Ojrzyński18.Zbigniew Wieloch  

Rok szkolny 1961/1962

Klasa VII A

Wychowawca klasy: Aleksandra Moskwińska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Irena Bartnik10.Zofia Kanafa19.Marian Popielski
2.Krystyna Bartnik11.Zofia Kluczna20.Andrzej Ślusarski
3.Tadeusz Bartnik12.Irena Kołodka21.Bogumił Twardowski
4.Elżbieta Broniszewska13.Danuta Leśniewska22.Włodzimierz Wieloch
5.Karola Dębska14.Grzegorz Mikulski23.Krystyna Wierzbicka
6.Maria Dobrakowska15.Włodzimierz Mikulski24.Izabela Wójcik
7.Mirosław Gawin16.Alfred Ojrzyński25.Bożena Zatoń
8.Jan Grabarczyk17.Jacenty Ojrzyński26.Henryk Zatoński
9.Józef Kaczmarek18.Jerzy Ojrzyński27.Jolanta Zielińska

Klasa VII B

Wychowawca klasy: Anna Wróbel

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Stanisław Brzózka11.Urszula Kowalska21.Halina Skóra
2.Anna Fabiańska12.Ireneusz Kozioł22.Sławomir Stelmaszczyk
3.Jan Gawron13.Honorata Kręt23.Jerzy Szlęg
4.Cecylia Grygiel14.Janusz Kubasiak24.Mieczysław Tarnowski
5.Teresa Kaczmarczyk15.Maria Najberg25.Henryk Tkacz
6.Stanisława Kamińska16.Tadeusz Ogrodnik26.Stanisław Wilk
7.Barbara Kanafa17.Maria Polityło27.Halina Wiśniewska
8.Jan Kanafa18.Małgorzata Powązka28.Marian Wojciechowski
9.Janina Kanafa19.Maria Stacherska29.Stanisława Woldan
10.Maria Kępa20.Karol Stacherski  

Rok szkolny 1960/1961

Klasa VII A

Wychowawca klasy: Halina Brzózka

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Tadeusz Bartnik12.Zbigniew Kociszewski23.Mirosława Sobieraj
2.Halina Basińska13.Jacek Kowalski24.Grażyna Ślusarska
3.Zofia Brzózka14.Jerzy Krauze25.Stanisław Stelmaszczyk
4.Stanisław Gawin15.Zenon Matyjaszczyk26.Tadeusz Tarnowski
5.Andrzej Grabarczyk16.Włodzimierz Mikulski27.Czesława Twardowska
6.Jarosław Gzik17.Stanisław Ojrzyński28.Maria Wilk
7.Stanisław Jabłoński18.Stanisław Pietrasik29.Józef Wójcicki
8.Jan Kanafa19.Józef Pokora30.Czesława Zatońska
9.Maria Kępa20.Małgorzata Powązka31.Leon Woźniak
10.Maria Kępa c.Ireny21.Wiesława Przybyłowicz  
11.Regina Kierska22.Elżbieta Raj  

Klasa VII B

Wychowawca klasy: Aleksandra Moskwińska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Anastazja Bartnik9.Bogumił Mikulski17.Helena Tkacz
2.Paweł Budziałowski10.Zdzisława Ogrodnik18.Lechosław Szlęg
3.Marian Gawin11.Gabriel Ojrzyński19.Danuta Wiaderek
4.Mirosława Gawin12.Alicja Pioruńska20.Andrzej Wilczyński
5.Wiesława Kanafa13.Tadeusz Rębisz21.Wanda Woldan
6.Sabina Kręt14.Czesław Saternus22.Janusz Zatoń
7.Krystyna Maciąg15.Zygmunt Stacherski  
8.Aleksandra Mikulska16.Jan Tapert  

Rok szkolny 1959/1960

Klasa VII A

Wychowawca klasy: Aleksandra Moskwińska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Stanisław Banaszkiewicz11.Barbara Majer21.Kazimierz Siąkowski
2.Janina Błasiak12.Maria Medlarska22.Jerzy Siemiński
3.Halina Dobrakowska13.Stanisław Mędrzecki23.Stanisław Wieloch
4.Stanisław Gonera14.Jan Motyl24.Janusz Wójcik
5.Maria Grabarczyk15.Aleksandra Ojrzyńska25.Marian Wtorkowski
6.Piotr Gzik16.Danuta Ojrzyńska26.Anna Zatoń
7.Zofia Kaczmarek17.Halina Ojrzyńska27.Stanisław Zatoń
8.Genowefa Kępa18.Lechosław Ojrzyński28.Tadeusz Zatoń
9.Wanda Kozioł19.Stanisław Raj  
10.Zbigniew Kurzelewski20.Helena Saternus  

Klasa VII B

Wychowawca klasy: Leokadia Ociepa

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Jerzy Borek12.Elżbieta Ociepa23.Zdzisława Tutaj
2.Irena Czwonda13.Halina Ojrzyńska24.Stanisława Włodarczyk
3.Wanda Gawin14.Bernard Pioruński25.Mirosława Worwąg
4.Barbara Gędłek15.Alfreda Powązka26.Zofia Worwąg
5.Henryk Grabarczyk16.Henryk Powązka27.Anna Wróblewska
6.Marian Grabarczyk17.Wiesław Saternus28.Andrzej Zatoń
7.Janina Kasiczak18.Witold Siemiński29.Jan Zatoń
8.Stanisław Korpalski19.Henryka Stacherska30.Bogumił Zatoński
9.Krystyna Kowalska20.Anna Szwedowska31.Kazimierz Zatoński
10.Halina Michnicka21.Zdzisława Tarnowska  
11.Teresa Migocka22.Józef Tarnowski  

Rok szkolny 1958/59

Klasa VII

Wychowawca klasy: Aleksandra Moskwińska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Alfreda Bartnik12.Mirosław Karbownik23.Zygmunt Saternus
2.Konrad Bartnik13.Halina Kowalska24.Maria Siemińska
3.Marian Bartnik14.Maria Kowalska25.Zdzisława Siemińska
4.Maria Budziałowska15.Teresa Koćwin26.Lidia Skóra
5.Władysław Budziałowski16.Maria Krauze27.Aleksandra Stolarek
6.Stefan Chwałkowski17.Halina Kubasiak28.Tomasz Szymański
7.Elżbieta Dobrakowska18.Wanda Motyl29.Krystyna Ślusarska
8.Ireneusz Grabarczyk19.Jerzy Moruń30.Stanisław Wtorkowski
9.Janina Grabarczyk20.Grażyna Ojrzyńska31.Bogusława Zatoń
10.Edmund Kanafa21.Tadeusz Ojrzyński32.Halina Zatoń
11.Tadeusz Kanafa22.Stanisław Rembisz33.Maria Zatoń

Rok szkolny 1957/1958

Klasa VI A

Wychowawca klasy: brak danych

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Zofia Bartnik9.Cecylia Michnicka17.Zofia Siemińska
2.Barbara Dobrakowska10.Stanisław Mikulski18.Halina Stelmaszczyk
3.Bogdan Dobrakowski11.Danuta Mirowska19.Józef Wilk
4.Krzysztof Gawin12.Stanisław Mirowski20.Zenon Wilk
5.Karolina Kanafa13.Leonia Ojrzyńska21.Wiesława Wojciechowska
6.Wanda Kozioł14.Tadeusz Ojrzyński22.Wanda Wtorkowska
7.Stanisław Kręt15.Witold Ojrzyński23.Danuta Zatoń
8.Anna Kubasiak16.Mirosław Pioruński24.Maria Zatoń

Klasa VII B

Wychowawca klasy: Rulik

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Józef Bartnik10.Zofia Kępa19.Zygmunt Moruń
2.Sławomir Bartnik11.Tadeusz Kiejrys20.Tadeusz Sapis
3.Wacław Bartnik12.Włodzimierz Kiwiorski21.Halina Stawińska
4.Wanda Bartnik13.Zygmunt Kossakowski22.Wiesława Tarnowska
5.Andrzej Biskupski14.Krystyna Leśniewska23.Tadeusz Tutaj
6.Teresa Borek15.Maria Matyjaszczyk24.Jan Wilk
7.Barbara Brzózka16.Henryka Michalska25.Krystyna Wójcicka
8.Józef Dobrakowski17.Janina Mikulska26.Alojzy Zatoń
9.Wiesław Grabarczyk18.Stanisław Młynarczyk27.Maria Zatoń

Rok szkolny 1956/1957

Klasa VII

Wychowawca klasy: Aleksandra Moskwińska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Alina Bednarek13.Mieczysław Michalski25.Henryka Sikora
2.Stanisław Bednarek14.Barbara Michnicka26.Henryka Tarnowska
3.Kazimierz Bera15.Stanisława Nowakowska27.Daniela Wieloch
4.Adam Borek16.Klemens Ociepa28.Maria Wierzbicka
5.Marian Broniszewski17.Barbara Ojrzyńska29.Stanisław Wiśniewski
6.Grzegorz Brzózka18.Irena Ojrzyńska30.Tadeusz Włodarczyk
7.Janina Budziałowska19.Krystyna Ojrzyńska31.Henryka Worwąg
8.Teresa Chybała20.Ludwika Ojrzyńska32.Jerzy Wójcik
9.Stefan Gonera21.Wiesław Pioruński33.Wanda Wtorkowska
10.Henryk Grabarczyk22.Gabriela Powązka34.Zbigniew Wtorkowski
11.Bronisław Kołodka23.Barbara Saternus35.Maria Zatoń
12.Tadeusz Kręt24.Zygmunt Siemiński36.Tadeusz Zatoń

Rok szkolny 1954/1955

Klasa VII

Wychowawca klasy: Halina Brzózka

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Danuta Baran8.Marian Kubasiak15.Stanisław Szwedowski
2.Stanisław Bartnik9.Barbara Kwarciak16.Tadeusz Tapert
3.Jan Błasiak10.Zygmunt Ojrzyński17.Kazimierz Wawrowicz
4.Wacław Błasiak11.Cecylia Pokora18.Grzegorz Wilczyński
5.Irena Gonera12.Małgorzata Powązka19.Tadeusz Zatoń
6.Irena Grabarczyk13.Bogusława Rogalska  
7.Jan Kowalski14.Krystyna Szwedowska  

Klasa VII

Wychowawca klasy: Maria Banaszkiewicz

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Danuta Adamczyk12.Józef Kręt23.Sylwester Ojrzyński
2.Marian Baran13.Krystyna Kubasiak24.Dorota Pioruńska
3.Gabriela Budziałowska14.Halina Lisowska25.Maria Powązka
4.Lechosław Ciszek15.Stanisława Łągiewka26.Zenobia Saternus
5.Krystyna Dobrakowska16.Bogdan Makowski27.Krzysztof Stefaniak
6.Krzysztof Gawron17.Tadeusz Michalski28.Danuta Tarnowska
7.Szymon Grabarczyk18.Maciej Mikulski29.Wiesław Wieloch
8.Zenobia Grabarczyk19.Zbigniew Mikulski30.Kazimierz Wiśniewski
9.Teresa Kanafa20.Irena Musiał31.Bogdan Wróblewski
10.Roman Korpalski21.Bogusława Ojrzyńska32.Lucyna Zatoń
11.Barbara Kozłowska22.Henryka Ojrzyńska  

Rok szkolny 1953/1954

Klasa VII

Wychowawca klasy: K. Zatoniowa

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Alicja Biskupska14.Janina Matyja27.Julia Siemińska
2.Janina Brzozowska15.Maria Michnicka28.Teresa Śliwakowska
3.Tadeusz Budziałowski16.Alicja Młynarczyk29.Krystyna Staszczyk
4.Danuta Dębska17.Józef Nowakowski30.Danuta Wawrowicz
5.Tadeusz Grabarczyk18.Helena Ojrzyńska31.Marianna Wicińska
6.Teresa Grabarczyk19.Maria Ojrzyńska32.Danuta Wojtal
7.Zygmunt Grabarczyk20.Tadeusz Ojrzyński33.Barbara Wójcicka
8.Kazimierz Gzik21.Maria Pioruńska34.Mieczysław Woźniak
9.Zygmunt Kanafa22.Stanisław Pioruński35.Jerzy Zatoń
10.Lidia Kępa23.Bogdan Pokora36.Tadeusz Zatoń
11.Zdzisława Kołucka24.Elżbieta Polityło37.Zofia Zatoń
12.Józef Kozioł25Grzegorz Popielski  
13Mieczysław Makowski26.Anna Powązka  

Rok szkolny 1952/1953

Klasa VII

Wychowawca klasy: Henryka Brzózka

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Aleksander Adamczyk15.Jerzy Grabarczyk29.Anna Powązka
2.Janina Bartnik16.Melania Kanafa30.Janina Rorat
3.Zofia Bartnik17.Wacław Kędra31.Alicja Snioch
4.Stefan Basiński18.Danuta Kępa32.Małgorzata Szwedowska
5.Henryka Bednarek19.Zdzisław Kierski33.Zbigniew Tapert
6.Józef Borek20.Stefan Kubasiak34.Henryk Tarnowski
7.Wiesław Borek21.Zygmunt Migocki35.Wacław Wardzyk
8.Helena Broniszewska22.Jerzy Mikulski36.Henryk Wilczyński
9.Ludwik Brzózka23.Józef Mirowski37.Andrzej Zatoń
10.Władysław Czwond24.Stanisława Ojrzyńska38.Henryk Zatoń
11.Tadeusz Detko25.Tadeusz Piankowski39.Maria Zatoń
12.Wanda Gała26.Lechosław Pioruński40.Wiesław Zatoń
13.Krystyna Gawin27.Maria Pioruńska  
14.Gabriela Grabarczyk28.Barbara Polańska  

Rok szkolny 1951/1952

Klasa VII

Wychowawca klasy: K. Zatoniowa

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Alfred Bach19.Irena Kopera37.Jerzy Siemiński
2.Jerzy Banaszkiewicz20.Gabriela Kowalska38.Zygmunt Soborak
3.Stefan Bartnik21.Halina Kowalska39.Henryka Szlęg
4.Witold Bartnik22.Janina Kozak40.Elżbieta Tarnowska
5.Zdzisława Błasiak23.Stanisław Kubasiak41.Jerzy Tarnowski
6.Pankracy Budziałowski24.Jerzy Łągiewka42.Stefan Tomczyk
7.Alfreda Bugaj25.Stanisława Łęgowik43.Urszula Wiśniewska
8.Maria Ciesielska26.Stanisław Łęgowik44.Krystyna Witczak
9.Maria Gadzińska27.Tadeusz Mikulski45.Halina Włodarczyk
10.Lech Gawin28.Anna Milczarek46.Gabriela Wojciechowska
11.Tomasz Gawin29.Czesława Ojrzyńska47.Maria Worwąg
12.Jan Grabarczyk30.Wiktor Ojrzyński48.Anna Wójcicka
13.Halina Gzik31.Jan Polityło49.Cecylia Wtorkowska
14.Irena Janik32.Halina Powązka50.Aleksander Zatoń
15.Barbara Kanafa33.Józef Powązka51.Marianna Zatoń
16.Józef Kanafa34.Pelagia Powązka52.Katarzyna Zatoń
17.Maria Kanafa35.Barbara Rorat 
18.Jerzy Kępa36.Karolina Rylik  

Rok szkolny 1950/1951

Klasa VII

Wychowawca klasy: brak danych

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Rymgalder Bywanis15.Stanisława Kudasiewicz29.Maria Stelmaszczyk
2.Franciszek Cepcer16.Jerzy Majer30.Zofia Struska
3.Marian Grabarczyk17.Marian Martyka31.Eugeniusz Szostek
4.Henryka Gzik18.Gustaw Matniszewski32.Barbara Szwedowska
5.Zygmunt Gzik19.Maria Mikulska c.Józefa33.Wanda Tapert
6.Henryk Hoffman20.Maria Mikulska c.Zofii34.Jerzy Tuliński
7.Piotr Idź21.Tadeusz Mikulski35.Alfreda Wawrowicz
8.Jerzy Kiwiorski22.Henryk Młynarczyk36.Cecylia Wawrowicz
9.Halina Kołaczkowska23.Danuta Pioruńska37.Edward Wiaderek
10.Marian Kowalski24.Helena Pokora38.Barbara Wtorkowska
11.Stefan Kowalski25.Kazimierz Ressel39.Józef Zatoń
12.Danuta Kozioł26.Alfred Rylik40.Zofia Zatoń
13.Szymon Kozioł27.Krystyna Siemińska41.Jacek Zatoń
14.Tadeusz Kubik28.Alfred Sionkowski  

ABSOLWENCI – powrót


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.