Wykaz absolwentów Szkoły Podstawowej
w Pławnie

Rok szkolny 1969/1970

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Wanda Proszowska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Andrzej Bańcerek8.Ewa Migocka15.Wiesława Siarka
2.Stanisław Grzeszny9.Stanisław Nogaj16.Alina Zatoń
3.Stefan Janus10.Waldemar Ociepa17.Grażyna Zatoń
4.Jan Kaczmarek11.Lech Proszowski18.Roman Zatoń
5.Eugeniusz Karbownik12.Krzysztof Rylik19.Urszula Zatoń
6.Stanisław Lara13.Tomasz Rylik20.Tadeusz Zatoński
7.Barbara Matyjaszczyk14.Tadeusz Saternus21.Wojciech Zatoński

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Maria Galewska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Wojciech Banaszkiewicz8.Jacek Kamiński16.Jerzy Rudak
2.Danuta Bartnik9.Irena Kanafa17.Aleksander Serwa
3.Zenon Broniszewski10.Wiesława Kasiczak18.Danuta Stacherska
4.Henryk Dębski11.Stanisław Leciński19.Czesław Walczak
5.Witold Galewski12.Marian Motyl20.Danuta Worwąg
6.Lucyna Gładysz13.Eugeniusz Mirowski21.Maria Wójcicka
7.Jan Grabarczyk14.Kazimierz Mędrzecki22.Kazimierz Zatoń
  15.Ewa Ojrzyńska  

Rok szkolny 1968/1969

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Dominika Nowak

Pan Sławomir Kwarciak proszony o podanie kontaktu /błąd w email/ - podziękowania za korektę!

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Jan Borek8.Andrzej Kowalski16.Danuta Powązka
2.Krzysztof Gonera9.Tadeusz Kubasiak17.Witold Tarnowski
3.Krystyna Janczyk10.Grażyna Kwarciak18.Włodzimierz Tarnowski
4.Józef Kasiczak11.Edward Leciński19.Eugeniusz Wierzbicki
5.Edward Kępa12.Anna Ojrzyńska20.Krzysztof Włodarczyk
6.Ireneusz Kmieć13.Roman Ojrzyński21.Rozalia Woldan
7.Anna Kołodziejczyk14.Wiesław Ościk22.Jacek Zatoń
  15.Tadeusz Pioruński  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Helena Zawadzka

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Ewa Bartnik10.Henryk Karoń19.Grażyna Siemińska
2.Marian Bogacz11.Andrzej Kowalski20.Stanisław Stacherski
3.Zbigniew Gawin12.Bogumiła Kozińska21.Marek Stelmaszczyk
4.Edward Gładysz13.Krzysztof Łęgowik22.Kazimiera Szymańska
5.Marek Grzywna14.Alicja Ociepa23.Grzegorz Trzmiel
6.Alicja Gzik15.Zbigniew Ociepa24.Krystyna Zagaj
7.Danuta Jabłońska16.Mariola Ojrzyńska25.Anna Zatoń
8.Marek Kanafa17.Grażyna Rębisz26.Danuta Zatoń
9.Danuta Karbownik18.Bogdan Siarka  

Rok szkolny 1967/1968

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Maria Galewska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Stanisław Błasiak9.Bogdan Kanafa17.Ewa Ojrzyńska
2.Halina Dobrakowska10.Danuta Kanafa18.Irena Rębisz
3.Jadwiga Gawin11.Maria Kasiczak19.Małgorzata Rylik
4.Barbara Gorzędowska12.Anna Koćwin20.Gabriela Tarnowska
5.Ewa Grzeszna13.Ryszard Kubik21.Ryszard Worwąg
6.Andrzej Grzywna14.Bogumił Maciąg22.Zdzisława Wtorkowska
7.Tadeusz Jóźwik15.Katarzyna Nowakowska23.Henryka Zagaj
8.Krystyna Kaczmarek16.Roman Ociepa  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Dominika Nowak

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Danuta Bartnik9.Janina Kępa17.Stanisław Tarnowski
2.Lidia Bogacz10.Ewelina Kozłowska18.Zygmunt Tarnowski
3.Jan Broniszewski11.Anna Lara19.Zygmunt Jan Tarnowski
4.Mirosław Dębski12.Andrzej Łągiewka20.Bogumiła Tybel
5.Irena Fronczyk13.Władysław Ociepa21.Elżbieta Urbańczyk
6.Tadeusz Fronczyk14.Zofia Sikora22.Krystyna Zatoń
7.Halina Grabarczyk15.Stefan Stacherski23.Mirosław Zatoń
8.Stanisław Grygiel16.Łucja Stelmaszczyk  

Rok szkolny 1966/1967

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: mgr R. Kacprowicz

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Irena Błasiak9.Mirosława Koćwin17.Zbigniew Poroszewski
2.Tomasz Borek10.Teresa Krauze18.Jan Tarnowski
3.Klara Brzózka11.Zofia Machura19.Tadeusz Włodarczyk
4.Jerzy Kamoński12.Barbara Mikulska20.Henryk Wojnowski
5.Halina Kanafa13.Henryk Mirz21.Zbigniew Zatoń
6.Paweł Kanafa14.Mirosława Ojrzyńska22.Zbigniew Roman Zatoń
7.Zdzisław Karoń15.Andrzej Ojrzyński23.Andrzej Zatoński
8.Danuta Kędra16.Jan Ojrzyński  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Maria Galewska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Barbara Banaszkiewicz8.Stanisław Kanafa.15.Maria Pioruńska
2.Aleksander Bartnik9.Krystyna Kępa16.Halina Polak
3.Stanisława Bartnik10.Marian Kopera17.Krystyna Twardowska
4.Barbara Bednarska11.Halina Kręt18.Danuta Urbańczyk
5.Sabina Brzózka12.Krystyna Mędrzecka19.Kazimierz Worwąg
6.Marek Fabiański13.Bernard Mikulski20.Lech Wtorkowski
7.Aleksy Grabarczyk14.Grażyna Ojrzyńska  

Rok szkolny 1965/1966

Klasa VII A

Wychowawca klasy: Bolesław Bartnik

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Stanisław Bartnik3.Jan Kmieć6.Czesław Woźniak
2.Halina Kanafa4.Marian Ojrzyński7.Andrzej Wtorkowski
  5.Czesław Wilk  

Klasa VII B

Wychowawca klasy: Maria Galewska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Andrzej Ciszek4.Kazimierz Stelmaszczyk7.Teresa Zatoń
2.Stanisław Gawron5.Tadeusz Stelmaszczyk8.Tomasz Zatoń
3.Wanda Stacherska6.Zbigniew Szymak9.Paweł Zatoński

Rok szkolny 1964/1965

Klasa VII A

Wychowawca klasy: Anna Wróbel

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Janusz Bartnik9.Halina Gorzędowska17.Wojciech Rębisz
2.Stanisław Błasiak10.Bogdan Kozłowski18.Tadeusz Stacherski
3.Kazimierz Brzózka11.Alina Kurzelewska19.Wiesława Szlęg
4.Zofia Budziałowska12.Irena Maszczyk20.Bożena Wójcicka
5.Karol Budziałowski13.Jan Medlarski21.Elżbieta Wtorkowska
6.Stanisław Budziałowski14.Wiesława Motyl22.Janina Zatoń
7.Henryk Chamara15.Józef Ogrodnik23.Zuzanna Zatoń
8.Anna Dębska16.Grażyna Ojrzyńska  

Klasa VII B

Wychowawca klasy: Dominika Nowak

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Jerzy Bartnik9.Teresa Kanafa18.Zofia Soborak
2.Jan Błasiak10.Bożena Karbownik19.Mirosława Stelmaszczyk
3.Danuta Ojrzyńska11.Kalikst Kołodziejczyk20.Henryka Ślusarska
4.Stanisław Ojrzyński12.Andrzej Koziński21.Tadeusz Worwąg
5.Stefan Borek13.Halina Kręt22.Anna Wójcik
6.Krystyna Gawin14.Alina Lecińska23.Teresa Zatoń
7.Bożena Kanafa15.Stanisław Ociepa24.Tomasz Zatoń
8.Jan Kanafa16.Jan Pioruński25.Jerzy Zieliński
  17.Stanisława Rak  

ABSOLWENCI  – powrót


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.