Wykaz absolwentów Szkoły Podstawowej
w Pławnie

Rok szkolny 1978/1979

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Halina Andrzejewska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Renata Banaszkiewicz11.Wiesława Grabarczyk21.Anna Misiewicz
2.Krzysztof Bardelski12.Sławomir Helbrych22.Lidia Młynarczyk
3.Krzysztof Bera13.Wojciech Kamiński23.Jacek Motyl
4.Marzena Bień14.Krzysztof Kasiczak24.Kazimierz Ogrodnik
5.Elżbieta Borowik15.Grzegorz Kępa25.Jerzy Rembisz
6.Dorota Brzózka16.Cezary Kuś26.Małgorzata Rorat
7.Alicja Cudak17.Tadeusz Kwarciak27.Stanisław Powązka
8.Zdzisława Firek18.Maria Łęgowik28.Elżbieta Stelmaszczyk
9.Renata Grabarczyk19.Krystyna Makowska29.Barbara Szymańska
10.Urszula Grabarczyk20.Jerzy Matuszczyk  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Stefania Sztuk

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Elżbieta Barska11.Stanisław Grzesiczak22.Wiesław Saternus
2.Aleksander Basiński12.Bogusława Karbownik23.Elżbieta Sikora
3.Waldemar Bugaj13.Tomasz Karbownik24.Jacek Walczak
4.Sławomir Burza14.Radosław Kowalski25.Józef Wieczorek
5.Sławomir Cykowski15.Sławomir Mazurek26.Iwona Sobieraj
6.Elżbieta Dziadkiewicz16.Krystyna Pietras27.Lidia Sobieraj
7.Zygmunt Goldon17.Danuta Pioruńska28.Zdzisława Zalas
8.Jolanta Górecka18.Roman Pluta29.Stanisław Załóg
9.Henryka Gonera19.Anna Rylik30.Maria Zatoń
10.Wojciech Grabny20.Maria Sambor31.Waldemar Zatoń
  21.Krzysztof Saternus  

Rok szkolny 1977/1978

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Halina Andrzejewska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Anna Bartnik10.Małgorzata Kaźmierczak19.Zbigniew Ratkowski
2.Danuta Burza11.Dorota Kępa20.Andrzej Rogalski
3.Tadeusz Dębski12.Stanisław Kępa21.Marianna Powązka
4.Bożena Dobrakowska13.Małgorzata Kozłowska22.Renata Saternus
5.Dariusz Górecki14.Robert Kucuń23.Anna Siemińska
6.Bożena Jakóbczak15.Wiesława Kulka24.Mirosław Terka
7.Anna Kanafa16.Wiesław Lara25.Ryszard Załóg
8.Krzysztof Kanafa17.Jolanta Matyjaszczyk26.Małgorzata Zatoń
9.Jolanta Karbownik18.Jolanta Ojrzyńska27.Zenon Zarębski

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Bogumiła Gralak

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Jerzy Adamczyk10.Krzysztof Motyl19.Jarosław Walaszczyk
2.Henryk Basiński11.Olga Ociepa20.Małgorzata Wojtala
3.Barbara Dymecka12.Dorota Ogrodnik21.Małgorzata Worwąg
4.Mariola Kaczmarek13.Jarosław Ojrzyński22.Waldemar Wójcicki
5.Wiesław Kisły14.Irena Rachwalik23.Dorota Załóg
6.Andrzej Kowalski15.Anna Rorat24.Małgorzata Zatoń
7.Ireneusz Kowalski16.Jolanta Szczepańska25.Paweł Zatoń
8.Adam Mazurek17.Małgorzata Sztuk26.Ryszard Zatoń
9.Iwona Mielczarek18.Ryszard Śmigielski  

Rok szkolny 1976/1977

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Elżbieta Wieczorek

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Małgorzata Baran8.Henryk Kozłowski16.Józef Sapis
2.Witold Basiński9.Renata Mikulska17.Mariusz Szymczych
3.Jerzy Gorzędowski10.Mirosław Motyl18.Barbara Wiaderek
4.Tomasz Jabłoński11.Krzysztof Ociepa19.Stanisław Włodarczyk
5.Jolanta Kopera12.Urszula Pioruńska20.Maria Tarnowska
6.Jan Karasiewicz13.Ewa Pioruńska21.Marek Zatoń
7.Zofia Kowalska14.Zbigniew Powązka22.Teresa Zatoń
  15.Danuta Rachwalik  

Klasa VIII

Wychowawca klasy: Barbara Suchan

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Dorota Baran9.Marian Grzesiczak17.Małgorzata Sambor
2.Wanda Bartnik10.Dariusz Kaczmarek18.Tadeusz Słaby
3.Zbigniew Basiak11.Danuta Kamińska19.Wojciech Stacherski
4.Bogusława Broniszewska12.Zbigniew Kaźmierczak20.Renata Szczepańska
5.Maria Cudak13.Grzegorz Krysiak21.Krystyna Szymańska
6.Irena Grabarczyk14.Włodzimierz Łągiewka22.Grażyna Tapert
7.Mirosław Grabny15.Marek Młynarczyk23.Danuta Wojtala
8.Mirosława Gruca16.Danuta Nowak24Zbigniew Załóg

Rok szkolny 1975/1976

Klasa VIII

Wychowawca klasy: Barbara Suchan

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Bożena Barska13.Aleksandra Lisowska25.Danuta Tomczyk
2.Ryszard Cyran14.Krystyna Machura26.Lucyna Tutaj
3.Ewa Fijałkowska15.Marek Mędrzecki27.Dariusz Walczak
4.Janina Grzesiczak16.Henryk Moruń28.Mirosław Walczak
5.Janusz Gzik17.Dariusz Ojrzyński29.Jolanta Wojcieszko
6.Janusz Helbrych18.Grzegorz Ojrzyński30.Teresa Wtorkowska
7.Wiesława Hoffman19.Sławomir Ojrzyński31.Bronisława Zatoń
8.Zofia Jakóbczak20.Lucyna Ościk32.Grażyna Zatoń
9.Andrzej Jóźwik21.Wojciech Rachwalik33.Jan Zatoń
10.Małgorzata Kisła22.Danuta Sapis34.Krzysztof Zatoń
11.Piotr Kmiecik23.Ewa Saternus35.Wojciech Zatoń
12.Elżbieta Kulka24.Stanisław Skórka  

Rok szkolny 1974/1975

Klasa VIII

Wychowawca klasy: Stefania Sztuk

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Alina Adamczyk14.Marek Grabowski27.Halina Owiesek
2.Zbigniew Bardelski15.Stanisław Kaczmarek28.Henryka Przerada
3.Waldemar Basiak16.Adam Kamiński29.Gabriel Rorat
4.Tadeusz Basiński17.Maria Kanafa30.Wojciech Sapis
5.Agnieszka Błasiak18.Dorota Karasiewicz31.Zdzisława Siemińska
6.Elżbieta Błasiak19.Danuta Kulka32.Mirosław Siemiński
7.Maria Błasiak20.Sławomir Kwarciak33.Dorota Sikora
8.Wiesława Borowik21.Halina Lisowska34Marek Tarnowski
9.Ewa Brzózka22.Krzysztof Medlarski35.Zdzisław Tkacz
10.Karol Burza23.Arkadiusz Mikulski36.Zdzisława Tomczyk
11.Teresa Burza24.Jarosław Młynarczyk37.Henryka Woldan
12.Jan Dąbrowski25.Teresa Nogaj38.Zdzisław Woldan
13.Halina Gonera26.Teresa Ogrodnik39.Alina Zatoń

Klasa VIII Z

Wychowawca klasy: Bolesław Bartnik

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Wojciech Dobrakowski5.Halina Kmieć9.Włodzimierz Polański
2.Anna Grabarczyk6.Danuta Konsztat10.Jerzy Stacherski
3.Marian Kaczmarek7.Zygmunt Ociepa11.Stanisław Zatoń
4.Tadeusz Kisły8.Józefa Owiesek  

Rok szkolny 1973/1974

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Dominika Nowak

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Bogdan Budkiewicz10.Elżbieta Matuszczyk19.Waldemar Szymczyk
2.Małgorzata Dudnik11.Danuta Motyl20.Henryk Tarnowski
3.Zdzisław Grzeszny12.Jan Ogrodnik21.Ewa Tutaj
4.Jadwiga Hoffman13.Wiesława Ojrzyńska22.Krzysztof Walczak
5.Krystyna Kamińska14.Marek Romankiewicz23.Maciej Wójcicki
6.Stanisław Kamiński15.Mirosław Rylik24.Aleksander Zatoń
7.Danuta Kanafa16.Bożena Sambor25.Halina Zatoń
8.Waldemar Kanafa17.Zygmunt Sapis26.Krystyna Zatoń
9.Marian Kaźmierczak18.Stanisław Szymański27.Wiesław Zatoń

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Bogumiła Gralak

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Barbara Bartnik10.Iwona Górecka19.Danuta Pietras
2.Janina Bartnik11.Barbara Helbrych20.Jan Ratkowski
3.Krystyna Bańcerek12.Marek Kanafa21.Małgorzata Sobieraj
4.Maria Budkiewicz13.Mirosław Kisły22.Krzysztof Tarnowski
5.Danuta Bugaj14.Anna Kluczna23.Maria Wilczyńska
6.Krzysztof Gawin15.Elżbieta Kozłowska24.Janusz Zatoński
7.Lech Gawin16.Sławomir Nowak25.Józef Zatoński
8.Zofia Gonera17.Jerzy Ojrzyński26.Barbara Zarębska
9.Mirosław Gorzędowski18.Tadeusz Owiesek27.Maria Zielińska

Rok szkolny 1972/1973

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Wanda Gawron

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Jadwiga Banaszkiewicz8.Krzysztof Dębski16.Grzegorz Serwa
2.Marian Bańcerek9.Gabriel Gonera17.Lidia Siąkowska
3.Adam Bartnik10.Ewa Jóźwik18.Aleksander Siąkowski
4.Renata Bartnik11.Halina Kasiczak19.Grażyna Tomaszewska
5.Marian Basiak12.Anna Kowalska20.Andrzej Zatoń
6.Marek Broniszewski13.Elżbieta Nogaj21.Irena Zatoń
7.Ryszard Broniszewski14.Zdzisława Rogalska22.Longin Zatoń
  15.Zdzisława Rylik  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Bolesław Bartnik

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Irena Grabarczyk9.Barbara Kanafa17.Waldemar Sobieski
2.Kazimierz Baran10.Grażyna Kanafa18.Stanisław Stacherski
3.Ewa Galewska11.Grzegorz Kanafa19.Ewa Stelmaszczyk
4.Gabriel Gonera12.Balbina Koćwin20.Zygfryd Szymczyk
5.Andrzej Grabarczyk13.Urszula Lecińska21.Danuta Tkacz
6.Grażyna Grabarczyk14.Anna Proszewska22.Zbigniew Urbańczyk
7.Anna Grabowska15.Barbara Powązka23.Kazimierz Woldan
8.Aleksandra Grygiel16.Jadwiga Siemińska24.Irena Wtorkowska

Rok szkolny 1971/1972

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: mgr Ryszarda Kacprowicz

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Anna Adamczyk10.Elżbieta Kołodziejczyk19.Tadeusz Ościk
2.Marek Bartnik11.Maria Kopera20.Zbigniew Rudak
3.Elżbieta Błasiak12.Danuta Krauze21.Mirosława Rylik
4.Anna Bugaj13.Barbara Kubasiak22.Zdzisława Sapis
5.Jolanta Gawin14.Zbigniew Kujawski23.Józef Siarka
6.Ewa Gąsior15.Janusz Kulka24.Zdzisław Zagaj
7.Grażyna Gorzędowska16.Henryka Lecińska25.Paweł Zatoń
8.Ewa Grabarczyk17.Krystyna Ojrzyńska26.Henryka Zatoń
9.Mieczysława Hoffman18.Gabriel Ojrzyński27Józef Zatoński

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Alicja Skalska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Andrzej Borowik10.Bogumił Kaźmierczak19.Celina Ojrzyńska
2.Jerzy Borowik11.Danuta Kozłowska20.Danuta Pioruńska
3.Marek Dudnik12.Stanisław Kurzelewski21.Jerzy Polański
4.Jadwiga Gawin13.Małgorzata Łęgowik22.Jan Siemiński
5.Grażyna Gładysz14.Barbara Machura23.Czesław Tomczyk
6.Barbara Kamińska15.Tadeusz Medlarski24.Roman Wtorkowski
7.Jerzy Kanafa16.Marian Mikulski25.Anna Zatoń c. Józefa
8.Tomasz Kanafa17.Gabriel Moruń26.Anna Zatoń c.Mieczysława
9.Marian Kasiczak18.Krystyna Nowak27.Zofia Zatońska

Rok szkolny 1970/1971

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Anna Półrola

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Elżbieta Bartnik8.Tadeusz Kurzelewski16.Zdzisław Stacherski
2.Lidia Dobrakowska9.Wanda Łągiewka17.Barbara Szymak
3.Jerzy Gawin10.Alicja Łęgowik18.Czesław Tarnowski
4.Maria Grabarczyk11.Stanisław Mirz19.Elżbieta Włodarczyk
5.Henryk Kamiński12.Józef Ociepa20.Wojciech Woldański
6.Anna Kanafa13.Zdzisław Ociepa21.Mieczysław Woźniak
7.Paweł Kubasiak14.Danuta Rak22.Tadeusz Zatoń
  15.Grzegorz Rylik  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Bolesław Bartnik

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Zofia Baran8.Bogusława Kaczmarczyk16.Wiesława Pioruńska
2.Mirosław Błasiak9.Ryszard Kanafa17.Mirosława Skóra
3.Danuta Fronczyk10.Wiesław Karoń18.Andrzej Siemiński
4.Genowefa Grabarczyk11.Cecylia Kaźmierczak19.Jerzy Tarnowski
5.Stanisław Grabarczyk12.Czesława Kępa20.Witold Tarnowski
6.Zdzisław Jabłoński13.Zdzisława Kisła21.Andrzej Tybel
7.Halina Jaros14.Irena Kręt22.Zbigniew Wojcieszko
  15.Anna Mikulska  

ABSOLWENCI  – powrót


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.