Wykaz absolwentów Szkoły Podstawowej
w Pławnie

Rok szkolny 1989/1990

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: mgr Małgorzata Krupska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Iwona Barska7.Maciej Rachwalik13.Wojciech Motyl
2.Waldemar Borek8.Agnieszka Sambor14.Małgorzata Saternus
3.Jarosław Dobrakowski9.Ewa Kozieł15.Jolanta Skibińska
4.Wiesław Grabny10.Małgorzata Kubasiak16.Katarzyna Wieczorek
5.Ilona Pioruńska11.Urszula Krauze17.Aneta Zroślak
6.Izabela Pyskło12.Tomasz Łysakowski18.Jerzy Załóg

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Mirosława Banaszkiewicz

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Wioletta Bartnik9.Ewa Kanafa17.Robert Szczepański
2.Jacek Bobrowski10.Elżbieta Kmieć18.Wojciech Szczepański
3.Anna Brzózka11.Sławomir Matyjaszczyk19.Anna Treścińska
4.Agata Gawin12.Grażyna Mikulska20.Mariusz Wieloch
5.Grzegorz Grabarczyk13.Grzegorz Mojeścik21.Sławomir Woldan
6.Jarosław Grabarczyk14.Paweł Niedźwiecki22.Irena Zatoń
7.Jolanta Jafra15.Piotr Ojrzyński23.Ewa Zatońska
8.Dorota Kamińska16.Magdalena Pokorska  

Rok szkolny 1988/1989

Klasa VIII

Wychowawca klasy: Halina Andrzejewska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Andrzej Firek10.Grzegorz Medlarski19.Iwona Praszczyńska
2.Dorota Gawin11.Iwona Mękwińska20.Adam Saternus
3.Mariusz Goppold12.Aleksandra Michalska21.Artur Siedlecki
4.Ewa Grabarczyk13.Aneta Motyl22.Beata Siemińska
5.Aneta Karbownik14.Małgorzata Musiał23.Ryszard Tarnowski
6.Janusz Karoń15.Piotr Ogrodnik24.Wojciech Teuber
7.Robert Korzonkowski16.Zbigniew Ojrzyński25.Beata Wiśniewska
8.Urszula Kubik17.Edyta Ościk26.Izabela Zegadło
9.Elżbieta Łągiewka19.Ewa Pioruńska  

Rok szkolny 1987/1988

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Elżbieta Wieczorek

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Anna Bednarczyk10.Dariusz Krauze19.Justyna Siemińska
2.Tomasz Bobrowski11.Anna Krzyszkowska20.Andrzej Rusin
3.Cezary Buda12.Mariusz Łysakowski21.Agnieszka Śliwakowska
4.Joanna Ciurewicz13.Krzysztof Matyjaszczyk22.Dariusz Skibiński
5.Mariusz Ciurewicz14.Paweł Matyjaszczyk23.Bogdan Stacherczyk
6.Aneta Czapla15.Andrzej Proszowski24.Ryszard Tarnowski
7.Edyta Dobrakowska16.Bogusława Sambor25.Jarosław Zatoń
8.Andrzej Grzeszny17.Robert Sambor26.Jerzy Zatoń
9.Dariusz Knysak18.Zofia Saternus27.Renata Zatoń

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Halina Andrzejewska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Iwona Bartnik10.Ewa Kaczmarczyk19.Renata Moroń
2.Maryla Bartnik11.Katarzyna Koper20.Zbigniew Ojrzyński
3.Wiesław Drewnic12.Anna Kosmala21.Grzegorz Pawłowski
4.Andrzej Frączyk13.Karol Kowalski22.Zdzisław Skalik
5.Urszula Fronczyk14.Szczepan Lubieniecki23.Robert Teuber
6.Dorota Hoffman15.Katarzyna Makowska24.Kazimierz Wilczyński
7.Monika Jabłońska16.Andrzej Migocki25.Waldemar Woldan
8.Grzegorz Kanafa17.Ewa Mikulska26.Robert Wtorkowski
9.Robert Kanafa18.Robert Mikulski27.Zbigniew Zatoń

Rok szkolny 1986/1987

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Stefania Sztuk

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Małgorzata Barska8.Jarosław Kurowski16.Marek Skibiński
2.Jadwiga Ciurewicz9.Marek Marchewka17.Bożena Szewczyk
3.Wioletta Cyran10.Agnieszka Mikulska18.Anna Walczak
4.Sławomir Knysak11.Rafał Nićka19.Dariusz Wilk
5.Grzegorz Kowalski12.Bożena Podolska20.Renata Wilk
6.Edyta Kozieł13.Dorota Rusin21.Zbigniew Wilk
7.Mirosława Krzyszkowska14.Sławomir Sambor22.Marek Włodarczyk
  15.Agata Sikora  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: mgr Małgorzata Szwedowska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Andrzej Bednarek8.Barbara Grabarczyk15.Piotr Szczepański
2.Ryszard Bobrowski9.Dorota Jakubczak16.Marek Wojciechowski
3.Gabriel Borek10.Bożena Kanafa17.Beta Wtorkowska
4.Remigiusz Cudak11.Tomasz Kanafa18.Renata Załóg
5.Dorota Firek12.Arkadiusz Karbownik19.Agnieszka Zatoń
6.Anna Gawin13.Elżbieta Niedźwiecka20.Jacek Zatoń
7.Piotr Gawin14.Teresa Saternus21.Wojciech Zatoński

Rok szkolny 1985/1986

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Mirosława Banaszkiewicz

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Bogumiła Barska9.Jacek Grabny18.Agnieszka Sambor
2.Radosław Barski10.Jarosław Jafra19.Renata Siemińska
3.Grzegorz Bartnik11.Edyta Kubasiak20.Urszula Skibińska
4.Beata Chwałkowska12.Andrzej Łągiewka21.Jolanta Studniarek
5.Zofia Cykowska13.Marzena Marchewka22.Dorota Szczepańska
6.Stanisław Cykowski14.Anna Bartnik23.Joanna Tarnowska
7.Jadwiga Cyran15.Beata Bartnik24.Agata Zatoń
8.Krystyna Gawin16.Beata Ościk25.Aleksandra Zatoń
  17.Dariusz Piasecki  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Stefania Sztuk

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Elżbieta Banaszkiewicz9.Bożena Kisła18.Cezary Ojrzyński
2.Elżbieta Bartnik10.Arkadiusz Kisły19.Jarosław Ojrzyński
3.Jadwiga Dydyna11.Łukasz Kowalski20.Beata Pioruńska
4.Anna Frączyk12.Piotr Kozieł21.Małgorzata Pioruńska
5.Ireneusz Fronczyk13.Małgorzata Łęska22.Marzanna Pioruńska
6.Joanna Jechanowska14.Iwona Makowska23.Krzysztof Rębisz
7.Anna Kanafa15.Dorota Migocka24.Waldemar Tarnowski
8.Piotr Kanafa16.Anna Moruń25.Anna Wieloch
  17.Aleksandra Musiał  

Rok szkolny 1984/1985

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Mirosława Banaszkiewicz

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Robert Barski10.Wiesława Grabarczyk19.Dariusz Siemiński
2.Mariusz Bartnik11.Ireneusz Grzeszny20.Robert Siemiński
3.Karol Borowik12.Agata Karbownik21.Iwona Skibińska
4.Barbara Budkiewicz13.Anna Kozieł22.Arkadiusz Stacherczyk
5.Marzena Bugaj14.Paweł Krysiak23.Stanisław Szczepański
6.Anna Burza15.Marzena Kurowska24.Krzysztof Szewczyk
7.Cezary Cis16.Piotr Motyl25.Marek Sztuk
8.Elżbieta Firek17.Małgorzata Perz26.Beata Zalas
9.Jolanta Gawin18.Bogdan Sambor  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Halina Andrzejewska

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Piotr Andrzejewski8.Agnieszka Kowalska15.Marzanna Pawłowska
2.Beata Bartnik9.Henryka Kulka16.Waldemar Rębisz
3.Cezary Bartnicki10.Zbigniew Łęgowik17.Grzegorz Socha
4.Joanna Dydyna11.Joanna Migocka18.Robert Śmigielski
5.Lidia Gawin12.Marek Moroń19.Jan Tarnowski
6.Jacek Jabłoński13.Elżbieta Moroń20.Renata Treścińska
7.Jacek Kopera14.Stanisław Niedźwiecki21.Mariusz Wiśniewski

Rok szkolny 1983/1984

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Bogumiła Gralak

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Ireneusz Bardelski8.Wojciech Klimasiński16.Andrzej Tarnowski
2.Jolanta Borek9.Witold Kowalski17.Anna Urbańczyk
3.Jolanta Broniszewska10.Beata Kurowska18.Elżbieta Wiaderek
4.Zbigniew Chamara11.Piotr Łągiewka19.Sławomir Wiaderek
5.Bogusława Chwałkowska12.Stanisław Mielczarek20.Barbara Wronka
6.Jadwiga Gołdon13.Katarzyna Mirowska21.Janusz Załóg
7.Hanna Kanafa14.Marzanna Saternus22.Grzegorz Zarębski
  15.Małgorzata Skibińska  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Elżbieta Wieczorek

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Adam Adamczyk9.Robert Kanafa17.Paweł Ojrzyński
2.Aleksandra Banaszkiewicz10.Robert Kanafa18.Tadeusz Rylik
3.Beata Banaszkiewicz11.Renata Kisła19.Zbigniew Siemiński
4.Dariusz Bednarczyk12.Wojciech Kuśmierek20.Renata Tkacz
5.Elżbieta Borek13.Mirosława Lewacka21.Jerzy Tybel
6.Urszula Firek14.Renata Lubieniecka22.Beata Wójcicka
7.Katarzyna Fronczyk15.Danuta Motyl23.Anna Zatoń
8.Małgorzata Gorzędowska16.Janusz Musiał  

Rok szkolny 1982/1983

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: mgr Katarzyna Grzesiczak

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Renata Bartnik8.Grzegorz Kutasiński15.Katarzyna Sikora
2.Dorota Basińska9.Andrzej Misiewicz16.Dariusz Śliwakowski
3.Renata Bera10.Agnieszka Motyl17.Iwona Szczepańska
4.Bogdan Frączyk11.Barbara Nowak18.Sławomir Tarnowski
5.Dorota Gladysz12.Wiesław Ogrodnik19.Kazimierz Zarębski
6.Urszula Górecka13.Mariusz Pioruński20.Ewa Zatoń
7.Bożena Kamińska14.Andrzej Powązka  

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Stefania Sztuk

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Anna Adamczyk7.Jerzy Kulka13.Mariusz Siemiński
2.Małgorzata Banaszkiewicz8.Iwona Kuśmierek14.Ewa Socha
3.Ewa Bartnik9.Ewa Migocka15.Iwona Śmigielska
4.Joanna Bartnik10.Włodzimierz Młynarczyk16.Zbigniew Treściński
5.Robert Hoffman11.Janusz Ojrzyński17.Krzysztof Walaszczyk
6.Małgorzata Kanafa12.Marek Pawłowski  

Rok szkolny 1981/1982

Klasa VIII

Wychowawca klasy: Elżbieta Wieczorek

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Andrzej Bartnik12.Renata Kucuń23.Kazimierz Pluta
2.Eugeniusz Borowik13.Leszek Lisowski24.Mariusz Rorat
3.Iwona Cis14.Zdzisława Lubieniecka25.Roman Sambor
4.Grzegorz Ciurewicz15.Magdalena Marczyk26.Slawa Śmigielska
5.Anna Firek16.Urszula Matyjaszczyk27.Barbara Szczepańska
6.Zofia Firek17.Urszula Michalska28.Ewa Tarnowska
7.Krzysztof Frączyk18.Krzysztof Mielczarek29.Zdzisław Tarnowski
8.Paweł Grzeszny19.Beata Mikulska30.Jolanta Tasarz
9.Małgorzata Kamińska20.Katarzyna Musiał31.Irena Tutaj
10.Cezary Kątny21.Andrzej Nowak32.Cecylia Zatoń
11.Beata Kozłowska22.Renata Pioruńska33.Leonard Żak

Rok szkolny 1980/1981

Klasa VIII A

Wychowawca klasy: Bolesław Bartnik

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Grzegorz Borek8.Barbara Hofman15.Małgorzata Ojrzyńska
2.Maciej Dymecki9.Ewa Kanafa16.Violetta Pioruńska
3.Włodzimierz Gawin10.Ireneusz Karbownik17.Teodozja Saternus
4.Małgorzata Gąsior11.Bożena Kozłowska18.Dorota Stelmaszczyk
5.Maria Gonera12.Teresa Kuśmierek19.Tadeusz Urbańczyk
6.Jacek Grabowski13.Sławomir Lubieniecki20.Dorota Zatoń
7.Katarzyna Grzywna14.Renata Ogrodnik21.Sławomir Zatoń

Klasa VIII B

Wychowawca klasy: Stefania Sztuk

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Adam Burza9.Anna Perz17.Andrzej Szczepański
2.Stanisław Burza10.Maryla Przerada18.Wiesław Szczepański
3.Wiesław Gawin11.Robert Rembisz19.Adam Tomczyk
4.Dorota Górecka12.Grażyna Rogalska20.Danuta Wilczyńska
5.Lidia Knysak13.Beata Rudak21.Małgorzata Wilczyńska
6.Iwona Mazurek14.Sławomir Siemiński22.Mirosława Zakrzewska
7.Anna Nowak15.Małgorzata Synkowska23.Anna Zalas
8.Danuta Ojrzyńska16.Małgorzata Szczepańska24.Małgorzata Zatońska

Rok szkolny 1979/1980

Klasa VIII

Wychowawca klasy: Mirosława Banaszkiewicz

Lp.Nazwisko imię.Lp.Nazwisko imięLp.Nazwisko imię
1.Balbina Baran13.Jolanta Kubik25.Czesław Szczepański
2.Waldemar Borowik14.Zbigniew Kucuń26.Krzysztof Szczepański
3.Marian Budkiewicz15.Zofia Lisowska27.Janusz Sztuk
4.Róża Burda16.Dorota Maszczyk28.Jacek Tarnowski
5.Mirosław Firek17.Ewa Matyjaszczyk29.Stanisław Tarnowski
6.Robert Gawin18.Mirosław Matyjaszczyk30.Halina Załóg
7.Beata Górecka19.Zofia Ociepa31.Tadeusz Załóg
8.Elżbieta Grabarczyk20.Teresa Proszowska32.Teresa Załóg
9.Ewa Grabarczyk21.Tadeusz Proszowski33.Jolanta Zatoń
10.Mariola Grzeszna22.Wiesław Sambor34.Urszula Zatoń
11.Stanisława Jóźwik23.Marek Sapis35.Zbigniew Zatoń
12.Elżbieta Kanafa24.Halina Skórka36.Renata Żak

ABSOLWENCI – powrót


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.