Szkoła Podstawowa w Pławnie

     Na podstawie publikacji Teodora Wierzbowskiego (1853–1923r.), historyka, archiwisty, bibliografa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, członka Akademii Umiejętności. W jego Vademecum czytamy: w powiecie noworadomskim (radomszczańskim) za czasów Komisji Edukacji Narodowej w latach 1773-1794 było 13 szkół. Szkoła w Pławnie wśród nich. Zapis posiada treść:

(koniec cytatu.)

    Budynek szkoły, drewniany, na podmurówce z kamienia zawierał dwie izby i sień, a znajdował się na ulicy Kościelnej. Po upadku szkoły parafialnej w roku 1905 polska macierz szkolna założyła jednoklasową szkołę ludową przekształconą następnie w dwuklasową imienia księcia Stanisława Lubomirskiego, który ją utrzymywał. Do roku 1912 uczono w języku polskim, potem w rosyjskim. W czasie I wojny światowej naukę przerwano. Od 1 września 1919 r. utworzono siedmioklasową szkołę imienia księdza Stanisława Konarskiego członka Komisji Edukacji Narodowej. Pierwszy kierownik Leon Bartoszewski. Książę Lubomirski ofiarowuje na potrzeby szkoły adoptowany budynek stajni, przy ulicy Częstochowskiej. Drugi budynek dokupuje magistrat.


(Materiały dostarczył Pan   Bolesław Bartnik)


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.

STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM