PŁAWNO

Miejscowość w powiecie radomszczańskim nad rzeką Warta około 1200 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o Pławnie w roku 1262. Wtedy to król Bolesław Wstydliwy oddaje Pławno wraz z Rybnem i Mykanowem klasztorowi klarysek w Zawichoście. Nadanie potwierdził papież Urban IV w swej bulli w dniu 29 lutego 1262 r. W połowie wieku XIV zniszczone przez najazdy Tatarów i Jadźwińców Pławno, klaryski przekazują na rzecz kapituły włocławskiej. Biskupem diecezji był wtedy Wincenty z Przerębskich. W rękach tej rodziny było Pławno do pierwszych lat XVIII wieku, kiedy to ród Przerębskich wygasł. W roku 1544 król Zygmunt Stary na sejmie w Piotrkowie na prośbę Stanisława Przerębskiego stolnika, podkomorzego Ziemi Sieradzkiej nadaje Pławnu prawa miejskie.
Miastem jest Pławno przez 320 lat, aż do roku 1864, kiedy to władze carskie za udział 26 mieszkańców w Powstaniu Styczniowym w 1863 r. odbierają Pławnu prawa miejskie.
Siłą rozwoju miasteczka były jarmarki (co dwa tygodnie we wtorki). Już w XVI wieku wykorzystywano tu pokłady kamienia wapiennego, glinki ceramicznej i ogniotrwałej. Miejscowi rzemieślnicy: stolarze, szewcy, rymarze i garncarze słynęli w całej okolicy ze swych wyrobów. Istniała tu piękna rezydencja z bogatym parkiem, gorzelnia, fabryka sukna i tabaki, ratusz i sąd grodzki.

W roku 1613 erygowana zostaje parafia katolicka. W kościele znajduje się tryptyk Hansa z Kulumbachu, ucznia Wita Stwosza, przedstawiający legendę Stanisława Szczepanowskiego biskupa i męczennika. Pożary, które często trapiły Pławno powodują dużą migrację ludności. Stąd liczba mieszkańców waha się od 700 aż do 2400 dusz w różnych okresach czasu. W liczbie tej około 25% stanowi ludność pochodzenia żydowskiego. Od roku 1854 zorganizowano ochronę przeciwpożarową która później przekształciła się w ochotniczą straż pożarną.

W roku 1920 w wojnie polsko-bolszewickiej bierze udział jako ochotnicy 22 mieszkańców Pławna. Trzech z nich poległo, a trzech odznaczono za waleczność. Od roku 1922 istnieje tu klub sportowy Warta - Pławno, a od czasów Komisji Edukacji Narodowej datuje swój początek szkoła.

W czasie II wojny światowej i okupacji mieszkańcy w większości należą do oddziałów Armii Krajowej. Po wyzwoleniu najwięcej z nich pracuje w pobliskim Radomsku. Do szkół średnich w Radomsku dojeżdża też młodzież. Pławno zaprasza nad Wartę na ryby i na grzyby do okolicznych lasów. Spotkacie się tu z życzliwym przyjęciem.

(Z monografii Pławna - materiały oraz herb Pławna udostępnił Pan   Bolesław Bartnik)

Powrót – Back


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.