herb Pławna   PŁAWNO

Z dokumentów Miasta Pławna


JAK BURMISTRZ PŁAWNA SPRAWY SĄDZIŁ…

Z polecenia Naczelnika Powiatu Piotrkowskiego z dnia 15 stycznia 1858 roku numer 783 – Burmistrz Pławna Goliszewski rozpatruje zażalenie Władysława Siemieńskiego – właściciela dóbr Żytno – na dzierżawcę brukowego w mieście Radomsku – Jankiela Kamińskiego o zabranie dywanika za niezapłacenie brukowego.
Służący dziedzica Onufry Wypych odwoził bryczką gościa do stacji kolei warszawsko-wiedeńskiej w Radomsku. Siedzenie bryczki było przykryte dywanikiem. Zbierający brukowe żądał opłaty w wysokości 12 groszy za każdego z czterech koni. Gdy woźnica odmówił zapłaty, po szarpaninie zabrał mu ów dywanik.
Burmistrz Goliszewski po przesłuchaniu świadków obu stron (Herszel Sławomir i pan Babczyński) oraz zapoznaniu się z umową w sprawie dzierżawy brukowego zawartą pomiędzy miastem Radomskiem i dzierżawcą Jankielem Kamińskim ogłosił wyrok.
Ponieważ sprawa zatargu rozgrywała się w piątek a brukowe płacono w czwartki więc przyznał rację panu Siemieńskiemu, że opłata się nie należała. Dywanik został zwrócony!
Po rozstrzygnięciu sprawy burmistrz Goliszewski powiadomił Naczelnika Powiatu piotrkowskiego a ten wyrok zatwierdził. Od zdarzenia do rozstrzygnięcia upłynęło zaledwie kilka dni. A co na to dzisiejsze SĄDY?

Bolesław BartnikJaki stąd wniosek?

No cóż, to były inne czasy w których obowiązywało PRAWO oraz POLSKI KODEKS HONOROWY. Dziś wszyscy wiemy, że sprawy proste wloką się w Sądach często miesiącami lub latami a ich wynik równy jest prognozie pogody jak choćby sprawa Waszego dyrektora Szkoły (wybierać kolejne strony 1 do 9 plus wyrok z listy w okienku). Podobno (jak mawiają niektórzy) „żyjemy w PAŃSTWIE PRAWA” ale ja pewien jestem iż za mojego żywota nikt nie jest w stanie mnie o tym przekonać. Twierdzenie to oparte jest na bogatym doświadczeniu własnym. Pozdrawiam Bolesławie oraz mam nadzieję na dalsze ciekawe publikacje. Wyciągajmy z zakamarków zapomnianej historii świadectwa prawdy i właściwych działań.

Zdzisław WiśniewskiPowrót – Back


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.