Wyniki
XVI ¦wiatowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej
Przedbórz – Góry Mokre 11 – 16.08.2007 r.

Komisja jury w składzie:
 1. Przewodnicz±cy – Wojciech Siemion
 2. Członek              – Jan Bielecki
 3. Członek              – Bogusław Nowak
 4. Członek              – Władysław Obarzanek
 5. Sekretarz            – Małgorzata Błaszczyk
 6. Członek              – Bogusław Olczyk
 7. Członek              – Dorota Dobrowolska
oceniła ponad 350 uczestników w różnych kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież, doro¶li), w 2 turniejach: recytatorskim i poezji ¶piewanej.

Konkurs recytatorski

Kategoria dzieci do 11 lat

Nagrody otrzymali:
 • I nagroda – Jerzy Siech – Brze¶ć – Białoru¶
 • II nagroda – Weronika Alkhuri  – Syria
 • II nagroda – Daria Archypowa – Makiejewka – Ukraina
 • III nagroda – Adriana Bela – S±dowa Wisznia – Ukraina
Wyróżnienie otrzymała:
 • Alina Hazarian – Pryłuki – Ukraina

Kategoria dzieci 12 – 15 lat

Nagrody otrzymali:
 • I nagroda – Wiktoria Bechta – S±dowa Wisznia – Ukraina
 • II nagroda – Marina Wasiliewa – Odessa – Ukraina
 • III nagroda – Riegina Aszerbagina – Omsk – Rosja
Wyróżnienia otrzymali:
 • Halina Terlecka – Borysław – Ukraina
 • Katarzyna Fiedoriszyna – Odessa – Ukraina
 • Ania Rudakowa –  – Ukraina

Kategoria młodzież:

Nagrody otrzymali:
 • I nagroda – Irena Burawska – Żytomierz – Ukraina
 • II nagroda – Olga Ogurcowa – Omsk – Rosja
 • II nagroda – Olga Pipa – Kijów – Ukraina
 • III nagroda – Łomow Klim – Omsk – Rosja
 • III nagroda – Alicja Nesterowa – Donieck – Ukraina
Wyróżnienia otrzymali:
 • Irena Dworska – Kijów – Ukraina
 • Anna Bechta – S±dowa Wisznia – Ukraina

Kategoria doro¶li:

Nagrody otrzymali:
 • I nagroda – Olesia Sinczuk – Lubar – Ukraina
 • I nagroda – Jurek Latko – Estonia
 • II nagroda – Kanelska Hanna – Kijów – Ukraina
 • II nagroda – Ludmiła Szmarikowa – Mińsk – Ukraina
 • III nagroda – Jadwiga Kazaka – Ryga – Łotwa
 • III nagroda – Wanda Pawłowa – Kijów – Ukraina
Nagroda specjalna:
 • Zespół wokalno – taneczny działaj±cy przy Stowarzyszeniu Kulturalno O¶wiatowym „Rodzina” pochodz±cy z Omska , który zaprezentował spektakl „Na jagody”. – Omsk – Rosja

Poezja ¶piewana

Soli¶ci: dzieci i młodzież

Nagrody otrzymali:
 • I nagroda – Ewelina Saszenko – Rudziszki – Litwa
 • II nagroda – Irena Kusakina – Pińsk – Białoru¶
 • II nagroda – Weronika Wdowa – Jełgawa – Łotwa
 • II nagroda – Monika Saszenko – Rudziczki – Litwa
 • III nagroda – Duet: Eugenia Danilewicz i Ilija Tupikin – Pińsk – Białoru¶
Wyróżnienia otrzymali:
 • Krystyna Czyż – Lwów – Ukraina
Nagroda rodziny Bieleckich:
 • Nina Ratner i Władymir Ratner –  – 

Doro¶li

Nagrody otrzymali:
 • I nagroda – Maryna Lanryszczewa – Makiejewka – Ukraina
 • II nagroda – Walentyna Sawenko – Donieck – Ukraina
 • III nagroda – Olesia Sinczuk – Lubar – Ukraina
 • III nagroda – Maryna Krasnowa – Makiejewka – Ukraina

Kategoria Zespoły

Nagrody otrzymały:
 • I nagroda – Zespół „Ekspromt” – Donieck – Ukraina
 • II nagroda – Zespół „Kwartet z Doniecka” – Donieck – Ukraina
 • II nagroda – Zespół „Jagódki” – Pińsk – Białoru¶
 • III nagroda – Zespół „Jaskółeczki” – Łuck – Ukraina
Wyróżnienia:
 • Zespół „Lileja” – Donieck – Ukraina
 • Zespół „Czarodziejski Kwiat” – Winnica – Ukraina
 • Zespół „Stokrotki” – Jełgawa – Łotwa

Konkurs Piosenki o OjczyĽnie

 • I nagroda – Zespół „Ekspromt – Donieck – Ukraina
 • II nagroda – Tatiana Danilewicz – Pińsk – Białoru¶
 • III nagroda – Krystyna Czyż – Lwów – Ukraina
Wyróżnienia otrzymali:
 • Olga Tyczyniuk – Łuck – Ukraina
 • Marina Fiłozop – Pryłuki – Ukraina

Konkurs Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej

Kategoria soli¶ci:

 • I nagroda – Czyż Krystyna – Lwów – Ukraina
 • II nagroda – Ewa Jeske – Przedbórz – Polska
 • III nagroda – Olesia Sinczuk – Lubar – Ukraina
Wyróżnienia otrzymali:
 • Beata Bracichowicz – Przedbórz – Polska
 • Wiktoria Bechta – S±dowa Wisznia – Ukraina
 • Tatiana Danielewicz – Pińsk – Białoru¶
 • Anastazja Jurczenko – Pryłuki – Ukraina
 • Nina Ratner – Omsk – Rosja
 • Galina Własenko – Ryga – Łotwa
 • Sergiusz Dołguszyn – Omsk – Rosja

Kategoria zespoły:

 • I nagroda – Zespół „Ekspromt” – Donieck – Ukraina
 • II nagroda – Rodzina Saszenko – Rudziszki – Litwa
 • III nagroda – Zespół „Drzewiczanie” – Drzewica
 • III nagroda – Zespół „Jagódki” – Pińsk – Białoru¶
Wyróżnienia otrzymali:
 • Zespół ludowy – Przyłęk
 • Zespół „Promyk” – Pryłuki – Ukraina

Nagrody ksi±żkowe otrzymali:

 • „Encyklopedia szkolna”Marina Fiłozop – Pryłuki – Ukraina
 • „Polskie góry”Alina Harazin – Pryłuki – Ukraina
 • „¦wiat polskiej przyrody”Jewgienia Danielewicz – Pińsk – Białoru¶
 • „Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce”Ilia Tupikin – Pińsk – Białoru¶
 • „Skarbiec ba¶ni i legend polskich”Małgorzata Siech – Brze¶ć – Białoru¶
 • „Jan Paweł II, ilustrowana biografia”Wiktoria Smans – Ryga – Łotwa
 • „Piękno konia”Edward Fiskowicz – Ryga – Łotwa
 • „Wierna rzeka, Syzyfowe prace”Milewska Tatiana – Kijów – Ukraina
 • „Nowy słownik języka polskiego”Natalia Kniaziewa
 • „Popularny słownik języka polskiego”Olena Matwiejenko – Makiejewka – Ukraina
Fundatorzy nagród:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Starostwo powiatowe w Radomsku
Urz±d Miejski w Przedborzu
Poseł Krzysztof Maciejewski
Senator Andrzejewski.
Przedbórz dn. 15.08.2007 r.

Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez Organizatora. (Z.W)

FOTOREPORTAŻE

Powrót – Back


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wi¶niewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.