Goście uroczystości

Aldona Orman
Aktorka Aldona Orman urodzona w Przedborzu.
Walki rycerskie
Pokazy walk rycerskich Bractwa Rycerskiego z Łęczycy.
Zespół NOTOCO
Koncertował także zespół „NO TO CO”
Foto Tomasz M. Kolmasiak

Powrót – Back


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.