Tadeusz Michalski, „Przedborskie mecyje. Dowcipy i anegdoty”, Wydawca – Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej, Przedbórz 2006

Książka jest do nabycia w siedzibie Muzeum Ludowego w Przedborzu.
okładka

Do kwadratu mądrzejszym być.

Tytuł jest parafrazą cytatu otwierającego najnowszy tom tekstów opracowanych, przepracowanych i napisanych przez Tadeusza Michalskiego: Czytając dowcipy żydowskie mądrzejesz do kwadratu, a zdrowie samo ci wzrasta. Jeżeli samo zgłębianie żydowskiego humoru jest tak inspirujące, to o ileż twórcza musi być praca nad nim. Zmieniając ton na poważniejszy, można stwierdzić, iż omawiane opracowanie w istocie jest twórcze. Autor wychodząc od opisu atmosfery przedwojennego Przedborza, fragmentów usianych anegdotami wspomnień Michała Mosze Chęcińskiego Zegarek mojego ojca i zestawiając to ze zdjęciami archiwalnymi (ze zbiorów Muzeum) i współczesnymi (J. Lechowski, C. Polcyn, K. Walaszczyk) oraz rzeźbami inspirowanymi kulturą żydowską (K. Politowski, J. Szelka), stworzył spójny i przekonywający świat przedborskich anegdot i żartów. Autor potrafi patrząc na stary sztych czy fotografię i mając w pamięci całą przedborską historię, ożywić przedstawiany obraz, zapełnić go nie tylko ludźmi, ale także życiem i humorem, tak aby każda ulica, plac, most, a nawet okoliczne miejscowości, kojarzyły się po lekturze książki z ich żydowską przeszłością.

Tadeusz Michalski wypracował układ strony pozwalający czytelnikowi stopniowo wchodzić w atmosferę (zdjęcie), historię (podpis pod zdjęciem) i wreszcie w sytuację humorystyczną (właściwa anegdota). Układ ten jest o tyle ważny, gdyż sam żart dla czytelnika nieznającego przedborskich realiów, nie zawsze bywa czytelny.

Beata Anna Symołon
Właściwe miejsce
Przedbórz był znany w całej Polsce ze sprzedaży kamieni młyńskich do ostrzenia noży(…)
oraz wyrobu noży tzw. „żydków” – scyzoryków z drewnianym trzonkiem.
Jeden z przyjezdnych żydowskich kupców pyta:
– A dlaczego są one sprzedawane koło kościoła?
Handlarz użytkowych kamiennych kręgów z piaskowca odpowiada:
– Diable licho nie śpi, a dzięki Opatrzności Bożej jest lepszy zbyt.
Autor opracowania

Autor opracowania Tadeusz Michalski w pomieszczeniach Muzeum Ludowego Ziemi Przedborskiej.

Foto Zdzisław Wiśniewski

Powrót – Back


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.