XIV Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej

    W dniach 12–16 sierpnia 2005 roku w Przedborzu i Górach Mokrych odbyła się pierwsza część XIV Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej. Jego druga część, której uczestnikami będą goście głównie z Niemiec, Francji, Anglii i USA, będzie miała miejsce w dniach 7–8 października br. Sierpniową edycję zdominowali zawirowani śpiewnie rosyjsko języczni uczestnicy. Doskonale śpiewali, porozumiewali się kresową śpiewną polszczyzną, zaprezentowali całą gamę strojów ludowych regionów z których pochodzą oraz stroje …krakowskie. Żyli poezją mówioną, wyśpiewaną i okruchami polskiego życia swoich wschodnich ojczyzn oraz Przedborza i jego okolic.
    W związku z przypadająca w 1980 roku 70. rocznicą śmierci Marii Konopnickiej powstała w Przedborzu idea zorganizowania ogólnopolskiego przeglądu poezji poetki. Uczestnikami pierwszych edycji konkursu była młodzież przyjeżdżająca do Przedborza i Gór Mokrych z całej Polski. Recytatorzy poszukiwali wówczas w twórczości Konopnickiej utworów trudnych, mniej znanych, najlepiej nie sylabotonicznych, koniecznie nieznanych z podręczników szkolnych. Ważny był warsztat recytatora, dlatego na kolejnych konkursach mógł dać przegląd swoich umiejętności uczeń legionowskiego liceum Artur Żmijewski. Ludowość i śpiewność zaanektowali uczestnicy konkursu poezji śpiewanej. Śpiewność wsparta muzyką nadal stanowi idealne połączenie dla szukających harmonii i ukojenia uszu.
    W kolejnych latach zaczęli napływać uczestnicy z innych krajów, głównie polonii europejskiej. Nie zabrakło jednak gości z odleglejszych rejonów świata, jak Ameryka, Australia czy Chiny, a w tegorocznej edycji skupiał na sobie uwagę publiczności Ratnasiri Suriya Arachchi pochodzący ze Sri Lanki. Wzrastająca liczba uczestników oraz ich zróżnicowanie dało asumpt do podzielenia konkursu na dwie edycje: polską w maju i światową w sierpniu. Przewidziana na październik tego roku trzecia edycja stanowi dalsze rozszerzenie konkursu. Rozszerzeniu uległa także liczba konkursowych kategorii; obok istniejącego konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej, wprowadzono konkurs na program dowolny, a po raz szesnasty odbył się w także festiwal piosenki turystyczno–przyrodniczej. Do stałych punktów przeglądu zaliczyć można coroczny udział wnuka poetki Jana Bieleckiego oraz prowadzącego warsztaty aktorskie Wojciecha Siemiona. Zaś dwu letnią tradycją jest występ Violetty Villas wieńczący zmagania konkursowe. Wszystkie przeglądy i festiwale łączy osoba Tadeusza Obarzanka, prezesa i założyciela Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, który przygotowuje każdoroczną edycję.
    Kresowa, europejska, światowa Konopnicka jest melodyjna, poetycka i niezwykle patriotyczna. To ciekawe i głębokie doświadczenie dla zagubionego w nowo odkrytej europejskości Polaka. Jakich doświadczeń dostarczy zachodnia Konopnicka, okaże się jesienią.
Beata Anna Symołon

Galeria foto

Powrót – Back


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.