Logo Radomska


ROK 2010 – ROKIEM KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO


Bandyci

[…] Polak, co nie chciał zostać Kainem,
Że chciał być wiernym ojczyźnie synem,
Chciał jej wolności w słońcu i chwale,
A że śmiał mówić o tym zuchwale,
Że nie chciał by go więziono, bito,
Był reakcyjnym polskim bandytą. […]

Jest Polska Wolna i Niepodległa,
Jest wielka, młoda, swobodna, śliczna,
I nawet mówił - demokratyczna.
Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha,
W kim pozostało sumienia trochę,
Komu niemiłe sowieckie myto,
Jeszcze raz został polskim bandytą. […]

O Boże! Chciałbym zapytać Ciebie,
Jakich Polaków najwięcej w niebie? […]
Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci
Są tutaj wszyscy polscy bandyci.

Wiersz opublikowany w podziemnym pisemku satyrycznym „Szydło” nr 1 z 20 września 1946 r wydawanym przez WiN Obwód Łomża

KWP oddział Marianka

Żołnierze z oddziału KWP „Balon” Andrzeja Jaworskiego „Marianka”. Na pierwszym planie zastępca „Marianka” – Tadeusz Kuzia „Igła”
(foto archiwum)


Pamięci bohaterów

Warszyc

Stanisław Sojczyński „Warszyc”


W październiku 2009 r. podjął działania Komitet Honorowy powołany przez Prezydent Radomska Annę Milczanowską celem przygotowania na rok 2010 w Radomsku uroczystości związanych z obchodami 65 rocznicy powstania KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO oraz 100 rocznicy urodzin kapitana (dziś, po wielu perypetiach zasłużenie generała) Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Rorat wraz z Sekretarzem Radosławem Zatoniem, wręczyli przybyłym gościom uroczyste akty mianowania na członków Komitetu Honorowego. Podczas spotkania dyskutowano nad charakterem i wizerunkiem planowanych uroczystości.Skład Komitetu

Lucjan BrychtPrzewodniczący Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego O/Radomsko
Stanisław Burza–KarlińskiZarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy AK
Marian CiężkiPrzewodniczący Stowarzyszenia „Przywrócić Pamięć” w Radomsku
Marek DrużkaDyrektor Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej
Leszek GłogoszPrzewodniczący NSZZ „Solidarność” Delegatura w Radomsku
Jan GrabowskiPrzewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku
Zofia GzikTowarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Radomsku
Jerzy KasperczykPrzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Światowego Związku Żołnierzy AK
Anna KosendekDyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku
Elżbieta KwiatkowskaDyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
O. Janusz ŁazarczykGwardian Klasztoru O.O. Franciszkanów w Radomsku
Jacek ŁęskiFundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku
Anna MilczanowskaPrezydent Miasta Radomsko
Zbigniew PaluchPrezes Oddziału Związku Kombatantów RP i b.Więźniów Politycznych w Radomsku
Zbigniew PółrolaPrzewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Radomsku
Paweł RoratZastępca Prezydenta Miasta Radomska
Edyta SapisRadna Rady Miejskiej w Radomsku
Tomasz ToborekBiuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
Łukasz WięcekKomendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Radomsku
Zdzisław WitalewskiPrezes Zarządu Oddziału Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Radomsku
Danuta ZawadzkaTeatr Źródło
Zbigniew Zielińskibyły minister w kancelarii Prezydenta RP ds. Kombatantów
Krzysztof ZygmaDyrektor Muzeum Regionalnego w RadomskuPrezydent Miasta Radomsko Anna Milczanowska oraz radomszczańskie Stowarzyszenie Przywrócić Pamięć podczas spotkania z przedstawicielami mediów w dniu 17 listopada 2009 r przedstawili plany związane z przygotowaniami do obchodów setnej rocznicy urodzin gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” oraz 65 rocznicy utworzenia przez Niego Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz propozycję działań.

Spotkanie Komitetu z przedstawicielami mediów

Przedstawiciele Komitetu Honorowego obchodów

Spotkanie Komitetu z przedstawicielami mediów

Przedstawiciele radomszczańskich mediów

Wywiad Mariana Ciężkiego

Wywiadu udziela Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Przywrócić Pamięć” – Marian Ciężki
uchwała


10 grudnia 2009 odbyło się spotkanie członków Komitetu Honorowego na którym omówiono dotychczasową realizację jak też przedstawiono stopień zaawansowania i podjęte kroki w dalszych zadaniach jakie obejmuje przyjęty projekt.

Propozycja działań na 2010 rok – przedstawiona przez Komitet Honorowy.

 • 1. Wystąpienie do Rady Miejskiej w Radomsku o nadanie Zarządowi Głównemu Związku b. Żołnierzy KWP Medalu Miasta Radomska
 • 2. Budowa pomnika gen, Stanisława Sojczyńskiego – Konspiracyjnego Wojska Polskiego
 • 3. Cykl prelekcji w szkołach
 • 4. Rajd szlakiem żołnierzy KWP – współpraca z IPN
 • 5. Przygotowanie inscenizacji historycznej:
  • odbicia więźniów z Aresztu Śledczego
  • procesu „Warszyca” lub procesu „17–tu”
 • 6. Konkurs na pracę licencjacką lub magisterską nt. Konspiracyjnego Wojska Polskiego – współpraca z IPN
 • 7. Wybicie przez NBP monety nawiązującej do rocznic 100 urodzin gen. Stanisława Sojczyńskiego oraz 65 rocznicy powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego
 • 8. Wydanie wydawnictwa z udziałem monety okolicznościowej – współpraca z IPN
 • 9. Koncert zespołu młodzieżowego De Press
 • 10. Konkurs wiedzy o Armii Krajowej oraz Konspiracyjnym Wojsku Polskim
 • 11. Konkurs fotograficzno–historyczny – śladami gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”
 • 12. Spotkania literacko–historyczne mieszkańców Radomska z autorami publikacji o gen. Stanisławie Sojczyńskim i o KWP połączone z koncertami.
Komitet Honorowy

Członkowie Komitetu Honorowego

Komitet Honorowy

Członkowie Komitetu Honorowego

Komitet Honorowy

Członkowie Komitetu Honorowego. Od lewej: Krzysztof Zygma, Danuta Zawadzka
Wśród przewidywanych na 2010 rok działań, realizowanych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, znajduje się m.in. wystąpienie do Rady Miejskiej W Radomsku o nadanie Zarządowi Głównemu Związku Byłych Żołnierzy KWP Medalu Miasta Radomsko, budowa pomnika poświęconego Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu i jego legendarnemu założycielowi, odsłonięcie na murach szkoły w Rzejowicach tablicy pamiątkowej.

Tablica pamiątkowa

Projekt tablicy pamiątkowej

Szereg imprez o charakterze historyczno–edukacyjnym, publikacje i konkursy historyczne, wybicie przez NBP okolicznościowej monety nawiązującej do obchodzonych rocznic, a także publikacje poświęcone związanym z rocznicą wydarzeniom. Zarówno Anna Milczanowska, jak i Marian Ciężki, Prezes Stowarzyszenia, zwrócili uwagę, że Radomsko nie zapomniało swoich bohaterów i od lat podejmowało trud przywracania pamięci o ich czynach.
Komunikat 1

Komunikat Stowarzyszenia „PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ”Komunikat 2

Prośba Stowarzyszenia „PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ”


Zadaniem projektu jest kultywowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy historycznej, ale także oddanie należnego hołdu bohaterom ziemi radomszczańskiej.Prezydent RP Lech Kaczyński, po otrzymaniu opinii szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandra Szczygło, przesłał listę awansowanych oficerów do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Wśród awansowanych na stopień generała brygady znajduje się odznaczony pośmiertnie kapitan Stanisław Sojczyński. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada w Pałacu Prezydenckim.
Po wielu latach bohaterski żołnierz września i oficer podziemia walczącego z hitlerowskim agresorem oraz twórca i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego, które stanęło do walki z sowieckim okupantem, doczekał się należnego honoru.
O tę nominację od lat zabiegali zarówno byli żołnierze „Warszyca” jak też wiele środowisk kombatanckich i patriotycznych. Dzisiaj oddaje ona należny hołd zarówno samemu dowódcy, jak i jego wojsku, które walczyło o wolną ojczyznę.
11 listopada 2009 roku, w dniu święta niepodległej Polski, której poświęcił swe życie, Stanisław Sojczyński został generałem brygady.

Nominacja "Warszyca"

Akt nominacji prezentuje Zbigniew Zieliński w towarzystwie synów Generała „WARSZYCA”

Foto z archiwum Jacka Nestora. Autor Grzegorz Sojczyński.


Zdzisław Wiśniewski
grudzień 2009 r


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.