KSIĄDZ PRAŁAT MARIAN DUMAŁA – CZŁOWIEK POKOLENIA KOLUMBÓW

Pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich – październik 2006 r.
Marian Dumała były żołnierz gen. Maczka.

(1/20): (2/20): Ksiądz prałat Marian Dumała, były żołnierz gen. Maczka. (3/20): Licznie zgromadzeni radomszczanie z uwagą słuchali wspomnień i wypowiedzi czcigodnego Jubilata. (4/20): (5/20):
(6/20): (7/20): (8/20): (9/20): (10/20):
(11/20): (12/20): (13/20): (14/20): (15/20):
(16/20): (17/20): (18/20): Dyrektor radomszczańskiego Muzeum Anita Pawlak-Zygma dziękuje Jubilatowi za bardzo ciekawy wieczór wspomnień i refleksji. (19/20): (20/20):

Foto Czesław Polcyn, Zdzisław Wiśniewski

Administrator

Powrót–Back


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.