62 rocznica bitwy pod Kossowem – fotoreportaż z uroczystości 15 października 2006 r 1/52  >>
Kościół w Kossowie – tablica pamiątkowa umieszczona w roku 1986

foto Zdzisław Wiśniewski

Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.