KWP logo

Historia KWP w siedmiu aktach


plakat

W dniu 30 października oraz 11 listopada 2010 r. Miejski Teatr Źródło wystawił na scenie Domu Kultury w Radomsku dramat w VII aktach o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – od momentu zawiązania po proces dowództwa I Komendy, który odbył się w Łodzi.
Tytułem wzruszającego spektaklu jest fragment słów wypowiedzianych przez Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” na Sali sądowej w Łodzi:

„Do winy się nie poczuwam…”

Spektakl składał się jakby z trzech głównych części – zawiązania organizacji oraz dwu pokazowych procesów będących mordami sądowymi:
Proces w Kinemie
W Radomsku (sala „Kinemy”) 7 maja 1946 r. proces 17 żołnierzy KWP, oskarżonych o udział w akcji odbicia więźniów z aresztu w Radomsku. Sąd w ciągu tylko jednego dnia orzekł o winie i karze podsądnych. Nie przesłuchano żadnych świadków, a obrońca z urzędu ani raz nie zabrał głosu w trakcie rozprawy. Po kilkuminutowej naradzie sąd skazał 12 oskarżonych na karę śmierci, a 5 pozostałych na karę 15 lat pozbawienia wolności.
Bestialski mord skazanych
Funkcjonariusze bezpieki bestialsko zamordowali dwunastu skazanych, a ich ciała zostały wywiezione w okolice miejscowości Bąkowa Góra i pogrzebane w powojennym bunkrze.
Proces w Łodzi
W Łodzi 9 grudnia 1946 r. sądzono łącznie 12 osób z kierownictwa organizacji. Na karę śmierci skazano początkowo 8 żołnierzy KWP – wyrok wykonano na sześciu z nich, między nimi był „Warszyc”, 19 lutego 1947 r. na trzy dni przed uchwaleniem amnestii.
Podziękowanie
Autorka scenariusza jednocześnie reżyser pani Danuta Zawadzka oraz młodzi aktorzy doskonale poradzili sobie z bardzo trudnym i wzbudzającym jeszcze kontrowersje tematem.
Sojczyńscy na widowni
Na sali 30 października wśród widzów był jeden z synów „Warszyca” z członkami rodziny Stanisław Sojczyński oraz Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Marek Drużka, po spektaklu długo trwały rozmowy z panią Danutą Zawadzką i wykonawcami.
Rozmowy po spektaklu

Od lewej: Grzegorz Sojczyński – prawnuk „Warszyca”, Danuta Zawadzka – autorka scenariusza i reżyser spektaklu, Stanisław Sojczyński – syn „Warszyca”, młodzi aktorzy.

To pamiętne wydarzenie jest jednym z wielu elementów obchodów Roku Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku. Widownia stojąc dziękowała pani reżyser i aktorom za wzruszający oraz perfekcyjnie przygotowany spektakl. Spełniają się moje marzenia i cieszę się, że dożyłem takich chwil. Mam nadzieję, iż jest to początek właściwego traktowania bohaterów, patriotów, Żołnierzy Wyklętych przez całe dziesięciolecia. Cieszy fakt, że młodzi ludzie podejmują z pasją takie działania, które z pewnością zaowocują chęcią rozszerzenia wiedzy i poznania oraz przekazywania dalej prawdy o mało znanej i bardzo zakłamanej historii drugiej konspiracji.
Zdzisław Wiśniewski listopad 2010r.

Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.