PO TYLU LATACH CIERPIEŃ ORAZ ZNIEWAG NARESZCIE PRAWDA I SZACUNEK!

KWP logo

W dniu 11 listopada 2009 r nasz Regionalny i Narodowy Bohater, twórca oraz I Komendant Konspiracyjnego Wojska Polskiego – kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” otrzymał pośmiertnie stopień GENERAŁA BRYGADY. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Nominacja Warszyca

Synowie generała Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, akt nominacji prezentuje minister Zbigniew Zieliński

Foto Grzegorz Sojczyński

Także inny Bohater ziemi radomszczańsko – włoszczowskiej (Inspektorat AK Częstochowa) mjr Mieczysław Tarchalski „Marcin” otrzymał pośmiertnie jedno z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.
Odznaczenie dla Marcina

Delegacja leśników kombatantów z Ministrem Zbigniewem Zielińskim (wnioskodawcy) odbiera Krzyż Wielki orderu Odrodzenia Polski
nadany pośmiertnie mjr Mieczysławowi Tarchalskiemu

To niezapomniane święto dla nas mieszkańców ziemi radomszczańskiej i włoszczowskiej. To wielkie święto dla nielicznych żyjących kolegów „leśnych” obu BOHATERÓW oraz członków ich rodzin cierpiących i oczekujących całe dziesięciolecia na sprawiedliwość.

Zdzisław Wiśniewski

Fotografie z archiwum Jacka Nestora – dziękuję za współpracę. Po otrzymaniu dalszych materiałów temat zostanie rozwinięty(Z.W).

Nominacje

Z tyłu między Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Ministrem Zbigniewem Zielińskim Jacek Nestor wnuk Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”

Foto Grzegorz Sojczyński


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.