Śladami 7 DP AK


SZLAKIEM ODDZIAŁU MAJORA „MARCINA”

mapa z 1941 r

Fragment niemieckiej mapy z 1941 roku

III Międzyszkolny Rajd Pieszy 15 – 16 maja 2009 r. na trasie Oleszno – Kozia Wieś – Chotów – Oleszno


…Tablice na ziemi włoszczowskiej i radomszczańskiej świadczą o tym, że z honorem wykonaliśmy swoje obowiązki…

Mieczysław Tarchalski

III Międzyszkolny Rajd Pieszy

Już po raz trzeci szkoły zrzeszone w Stowarzyszeniu Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej realizowały międzyszkolny projekt edukacyjny poświęcony bohaterom Armii Krajowej. Tym razem pod hasłem: Szlakiem oddziału majora „Marcina”. Warto przypomnieć, że poprzednie projekty tego typu poświęcone były majorowi „Ponuremu” i pułkownikowi „Barabaszowi”.

Projekt, podobnie jak i dwa poprzednie, miał przyczynić się do pogłębienia wiedzy historycznej uczniów o własnym regionie i o bohaterze z tym regionem związanym. Na pewno również w znacznym stopniu przyczynił się do kształtowania u uczniów poczucia tożsamości narodowej, szacunku dla przeszłości i bohaterów narodowych, rozwijania ich postaw patriotycznych. Podejmowane w trakcie całorocznej realizacji projektu działania w dużym stopniu zintegrowały uczniów i nauczycieli wielu „akowskich” szkół, rozbudziły ich aspiracje poznawcze i twórcze, chociażby poprzez przygotowywanie się do zorganizowanych konkursów: historycznego i plastycznego. Był to również doskonały sposób zachęcenia uczniów do aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku.

Podsumowaniem całorocznej realizacji zadań projektu był dwudniowy rajd pieszy: Szlakiem oddziału majora Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” na trasie: Oleszno – Kozia Wieś –Chotów – Oleszno. Odwiedzając miejsca pamięci narodowej położone na trasie rajdu, upamiętnione pomnikami, spotykając się przy nich z uczestnikami tamtych wydarzeń oraz słuchając przekazywanych im informacji, uczestnicy rajdu przybliżyli sobie postać bohaterskiego dowódcy majora Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”, mocno związanego z naszym regionem.
Trasa rajdu
Major Mieczysław Tarchalski 22 września 1942 r. został komendantem II podobwodu, Obwodu Włoszczowskiego Armii Krajowej i Ziemia Włoszczowska stała się jego drugim domem. W czerwcu 1943 r. objął w tym obwodzie funkcję Kierownika Dywersji, a w lipcu tego roku, z grupą 24 żołnierzy założył w lasach kurzelowskich pierwszy obóz partyzancki w Obwodzie Włoszczowskim AK. W lipcu 1944 r. został zastępcą dowódcy batalionu szturmowego „Tygrys” i w tym samym roku, we wrześniu objął dowództwo I batalionu Las – 74 Pułku Piechoty AK.

W tym roku głównym organizatorem międzyszkolnego rajdu była Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie. Jego koordynatorem była pani Anna Resiak – wicedyrektor szkoły, a osobami wspomagającymi panowie Ryszard Kowalczyk – nauczyciel historii i Andrzej Kowalczyk – nauczyciel plastyki. Honorowy patronat nad tegorocznym projektem i rajdem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty pani Małgorzata Muzoł i Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach pan Zbigniew Mielczarek.
Uczniowie SP w Olesznie
W rajdzie wzięło udział 9 szkół z województwa świętokrzyskiego:
– Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach,
– Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach,
– Szkoła Podstawowa im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
– Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie,
– Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
– Publiczne Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
– Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach,
– Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.

Szlakiem ważnych wydarzeń historycznych wędrowało około 170 uczestników. Rajd rozpoczął się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed tablicą pamiątkową na budynku szkoły w Olesznie poświęconą pamięci partyzantów oddziału AK mjr Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”, poległych w boju z hitlerowcami pod Olesznem w dniu 26. 07. 1944 r. Następnie w Kościele Parafialnym w Olesznie odbyła się Msza Święta w intencji dowódców i żołnierzy AK oraz innych ugrupowań partyzanckich walczących w czasie II wojny światowej z okupantem hitlerowskim.

Z kościoła przeszliśmy na cmentarz, gdzie odbyło się spotkanie uczestników rajdu z kombatantami przy mogiłach partyzantów AK, pomniku pamięci żołnierzy AK poległych za Ojczyznę i symbolicznym grobie „Nurta”. Wysłuchaliśmy gawędy pana Henryka Foltyna – prezesa miejscowego Koła ŚZŻAK, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

Kolejnym etapem naszej wędrówki był pomnik przy ulicy Przedborskiej upamiętniający zwycięską bitwę pod Olesznem oddziału NSZ porucznika „Żbika” – Władysława Kołacińskiego wspieranego przez oddział AK mjr „Marcina” – Mieczysława Tarchalskiego w dniu 26.07.1944 r. Tu również krótką gawędę wygłosił pan Stanisław Kowalczyk, potem nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Po nieco dłuższym przemarszu i oglądaniu panoramy Oleszna i okolic dotarliśmy do pomnika przy drodze na Rudkę. Pomnik ten upamiętnia zwycięski bój stoczony w lesie w dniu 28.09.1944 r. przez oddział AK dowodzony przez kapitana Franciszka Pieniaka ps. „Przebój”, dowódcę II Batalionu „Wojna”, wchodzącego w skład 74 pp AKL „Chrobry”. Po gawędzie pana Józefa Stępnia złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

Ostatnim etapem naszej wędrówki był pomnik pod Chotwem wybudowany na cześć poległym w walce z faszyzmem w osiemnastą rocznicę zwycięskiej bitwy, którą stoczyli partyzanci AK w dniu 28.10.1944 r. Tu odbył się konkurs historyczny o majorze Mieczysławie Tarchalskim „Marcinie” . Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy rozpaliliśmy ognisko. Była pieczona kiełbaska i śpiew piosenek partyzanckich. Składamy przy okazji wielkie podziękowania dla pana Henryka Foltyna, który włożył dużo trudu, aby przygotować dla wszystkich kijki do pieczenia kiełbasek.

Po całodziennym marszu w stołówce szkolnej czekała na nas pyszna grochówka, a następnie, po krótkim odpoczynku, na sali gimnastycznej odbyło się podsumowanie rajdu. W konkursie o majorze Mieczysławie Tarchalskim „Marcinie” eqsequo I miejsca zdobyły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach i Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „”Barabasza” w Daleszycach. III miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie. Należy dodać, że wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością nie tylko postaci majora „Marcina”, ale również szeroką wiedzą na temat historii Polski i Europy z okresu II wojny światowej.

Nagrodami były egzemplarze książki: „Skąd Twój ród Komendancie „Marcinie” napisanej przez Zbigniewa Zielińskiego. Nagrody te ufundowała Świętokrzyska Kurator Oświaty pani Małgorzata Muzoł. Dodatkowo szkoły, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w tym konkursie, otrzymały album – śpiewnik z piosenkami patriotycznymi od Prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach.

Prace plastyczne wykonane przez uczestników z poszczególnych szkół były również bardzo ciekawe. Nasze biesiadowanie na sali gimnastycznej uświetnił zespół „MELODIA” z Oleszna, który zaśpiewał kilka piosenek patriotycznych i regionalnych.
Zespół MELODIA z Oleszna
Duże podziękowania za wkład pracy przy organizacji tego rajdu należą się wszystkim naszym kombatantom z AK i NSZ z Oleszna, Świdna, Dąbrówek, Krasocina w osobach: p. Henryk Foltyn, p. Stanisław Kowalczyk, p. Jan Stępień, p. Tadeusz Kapelusz, p. Julian Perz, p. Bronisław Lis, p. Stanisław Komisarczyk, p. Jan Mazur, p. Czesław Kowalczyk, p. Władysław Włodarczyk, p. Edward Lichosik. Przekazywane przez nich informacje o wydarzeniach z czasów II wojny światowej były dla nas żywą lekcją historii.

Swoją obecnością na rajdzie zaszczycili nas również: Prezes SZŻAK Koło we Włoszczowie – pani kpt. Kazimiera Szopińska i Wiceprezes tego Koła pan Ryszard Marcinkowski oraz Henryk Pawelec ps.”Andrzej” z Kielc. Dokumentowaniem kolejnych etapów pieszej wędrówki zajmowali się p. Zdzisław Wiśniewski – dziennikarz z radomszczańskiego niezależnego serwisu regionalnego i p. Ryszard Kowalski – fotograf z Włoszczowy.

Realizacja tegorocznego projektu edukacyjnego wzbogaciła i pogłębiła naszą wiedzę o historii AK ze szczególnym zwróceniem uwagi na życie i działalność majora Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”. Komendant „Marcin” to legendarna postać, doskonały dowódca, człowiek o wielkiej kulturze, który w czasie wojny potrafił zjednać sobie nie tylko partyzantów, ale całe społeczeństwo ziemi częstochowskiej, radomszczańskiej, włoszczowskiej i jędrzejowskiej. Jego postawa i dzieje są przykładem patriotyzmu, umiłowania narodu i hartu ducha.

Uczestnicy rajdu i ich opiekunowie
ze Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Olesznie


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.