KWP logo

WYSTAWA – „ŻOŁNIERZE WARSZYCA”


12 stycznia 2011 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej została otwarta wystawa poświęcona założycielowi i pierwszemu dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego generałowi Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi” oraz jego żołnierzom. Uroczystego otwarcia dokonał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który w swoim wystąpieniu przypomniał zasługi „Warszyca” podkreślając konieczność zachowania pamięci o jego dokonaniach.

Marszałek Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz otwiera wernisaż


Wystawa w Senacie została zorganizowana z inicjatywy senatorów: Wiesława Dobkowskiego i Piotra Łukasza Andrzejewskiego oraz Prezydenta Miasta Radomsko Anny Milczanowskiej. Dzięki Ich zaangażowaniu wystawa została odnowiona i zrealizowana, jako jeden z elementów obchodów Roku Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku. Wcześniej ekspozycja była wystawiana m.in. w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku oraz w muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

Od lewej: Dyrektor IPN Oddział w Łodzi Marek Drużka, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Radomsku Krzysztof Zygma,
pracownik Łódzkiego Oddziału IPN dr Tomasz Toborek, Sekretarz Miasta Radomska Radosław Zatoń


Ekspozycja została przygotowana z okazji 100 rocznicy urodzin generała oraz przypadającej w 2010 roku 65 rocznicy powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Przygotował ją łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Regionalne w Radomsku. Autorem wystawy jest Pan dr Tomasz Toborek z Łódzkiego Oddziału IPN.

Od lewej: Henryk Piasecki syn „Zapory”, Andrzej Fijałkowski, Zbigniew Półrola, Michał Ciesielski, Lucjan Brycht


Wystawa składa się z 30 plansz, na których znajdują się dokumenty, zdjęcia, wycinki prasowe obrazujące życie, działalność konspiracyjną oraz walkę „Warszyca” i jego żołnierzy. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. syn Stanisław, prawnuk Stanisława Sojczyńskiego Grzegorz, były sekretarz stanu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Zbigniew Zieliński, senatorowie, poseł do Europarlamentu Janusz Wojciechowski, poseł na Sejm RP Stanisław Witaszczyk, kombatanci z czasów działalności konspiracyjnej Warszyca i młodzież szkolna.

Marszałek Bogdan Borusewicz z lewej syn „Warszyca” Stanisław Sojczyński z prawej prawnuk Grzegorz Sojczyński


Poseł do Europarlamentu Janusz Wojciechowski oraz por. Józef Stachura


Z lewj Zbigniew Zieliński z prawej przy mikrofonie Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KWP Ryszard Zielonka


„Prawdy nie da się zabić, a pamięci rozstrzelać, czego dowodem jest ta wystawa” – napisała Prezydent Radomska Anna Milczanowska w liście skierowanym do uczestników wernisażu, odczytanym przez Sekretarza Miasta Radosława Zatonia.

Sekretarz Radosław Zatoń odczytuje list Prezydent Miasta Radomska Anny Milczanowskiej


Dla przypomnienia – Rada Miejska w Radomsku uchwałą z 30 listopada 2009 ogłosiła rok 2010 Rokiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W związku z tym w ubiegłym roku w naszym mieście odbyło się wiele wydarzeń upamiętniających historię i działalność KWP oraz jego legendarnego dowódcy a ich zwieńczeniem było odsłonięcie we wrześniu pomnika w radomszczańskim Parku Solidarności. Więcej informacji na innych podstronach tego Portalu.


Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Radomsko, Muzeum Regionalnego w Radomsku oraz własnych.(ZW)


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.