Jakub Lechowski „Radomsko”.

Wybrane prace z wystawy Jakuba Lechowskiego zatytułowanej „Radomsko”.

(1/8): Widok na kościół św. Lamberta z ratuszowej wieży. (2/8): Kościół Marii Magdaleny przed dobudową przybudówki, widok dziś już zapomniany. (3/8): (4/8):
(5/8): (6/8): Klasztor OO Franciszkanów korytarz wewnętrzny. (7/8): (8/8):

Foto Jakub Lechowski

Powrót–Back

 


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.