Izabela Iwanowicz Stan sanitarny Radomska w latach 1918–1939, Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oddział w Radomsku, Radomsko 2005

Praca Iwanowicz stanowi jedno z ogniw szczegółowej historii lokalnej, podczas gdy siatka – całościowe opracowanie historii miasta – właściwie nie istnieje. Podstawę badań, oprócz opracowań ogólnych przedmiotu, stanowiły protokoły komisji sanitarnej i lekarskiej z w Archiwum Państwowego m. Radomska, artykuły w ówczesnej prasie lokalnej: „Gazeta Radomskowska” i „Niwa Czerwonokrzyska” oraz wspomnienia rodzinne.

okladka ksiazki
Autorka obrazowo przedstawiła nieznaną i pozornie nieinteresującą stronę funkcjonowania przedwojennego miasta: jego oświetlenie, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie śmieci, miejskie bruki, łaźnię, zieleń, mieszkania oraz szpitale i przychodnie specjalistyczne. Lektura Iwanowicz uświadamia, że to tętniące życie przemysłowe i wielonarodowe miasto, tylko w niewielkiej skali przypominało zamożne miasto, choć sprawy higieny traktowane priorytetowo po I wojnie światowej, wprowadziły zasady ogólne i obowiązujące poszczególnych obywateli, których w obecnej, pozornie czystej, rzeczywistości nie sposób byłoby wyegzekwować, oraz systematyczną pracę i samokontrolę.

Beata Anna Symołon


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.