Powrót – Back

W dniu 22 września 2007 r. ponownie miałem okazję uczestniczyć we wspaniałej podróży w czasie. Jej plon to setki fotografii oraz moc niezapomnianych wrażeń oraz spotkania ze znanymi uczestnikami festynu ubiegłorocznego.Plakat Festynu
Plakat Festynu
Już od 1995 roku organizowane są w Biskupinie festyny archeologiczne. EUROPA NOSTRA to nagroda prestiżowa Unii Europejskiej przyznana Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie za ochronę dziedzictwa kulturowego. „Bałtowie – północni sąsiedzi Słowian” to Litwini, Łotysze oraz ludy już nieistniejące – Prusowie, Jaćwingowie, Kurowie i inni. Mimo skomplikowanej historii i braku odrębnej państwowości narody te zachowały swój język i odrębną wspaniałą kulturę, której ciągłość można udowodnić co najmniej przez dwa tysiące lat. Aby przybliżyć nam bogactwo kultury duchowej i materialnej tych ludów przybyli do Biskupina najlepsi specjaliści z krajów zajmowanych dawniej przez ludy bałtyjskie. Tradycyjne zajęcia, zielarstwo, oryginalną muzykę, a nawet typowe potrawy wschodnich Bałtów i Kurów prezentował łotewski zespół „Troksnu iela” z Rygi. Stamtąd również pochodzą wyróżniające się bogactwem i stylistyką zabytki eksponowane w muzeum na wystawie zatytułowanej „Skarby starożytnej Łotwy”. Z pewnością dla każdego strudzonego gościa miłą była możliwość spróbowania specjałów dawnej kuchni białoruskiej. Z Litwy przybyli przedstawiciele stowarzyszenia „Pajauta”, którzy specjalizują się w odtwarzaniu starodawnych technik rękodzielniczych – garncarze, jubilerzy, kowale, bartnicy oraz bursztyniarze. Wśród litewskich specjalistów byli znawcy dawnej medycyny, których w tym roku wspierali specjaliści z Katedry Historii Medycyny z UJ, którzy jako dawni cyrulicy prezentowali medyczne zabiegi, sporządzali różne lecznicze i magiczne wywary oraz przedstawiali inscenizację badania trędowatego i chorego na czarną ospę.
W czasie festynu odbywały się bitwy pomiędzy Słowianami i Bałtami oraz rekonstrukcja obrony przed Krzyżakami grodu Kristmena (Szurpiły), której upadek oznaczał zagładę Jaćwingów (1283 r.). Po emocjonujących walkach można było skosztować specjałów bałtyjskich w jaćwieskiej kuchni mieszczącej się w rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej chaty.
Poza Bałtami przybyły z Białorusi znane już w wielu krajach Europy zespoły „Stary Olsa” i „Jawaryna”, które nie tylko codziennie prezentowały ciekawą muzykę, ale jeszcze prowadziły dla wszystkich chętnych niezwykle atrakcyjne warsztaty taneczne. Podobnie zaprezentował się zespół muzyczny „Sugalló” z Węgier. Festynowi goście spotykali kupca rzymskiego (I–III wiek), który w przerwie wyprawy na Sambię po bursztyn otworzył w Biskupinie faktorię. Niedaleko niej polskich starożytnych hutników wspierali specjaliści z Danii, a folusznicy z Węgier pokazali, jak dawniej wyrabiano filc. Przybysze z Holandii między innymi zaprezentowali “jak to ze lnem było”, czyli proces obróbki lnu. Nad brzegiem jeziora zespół Jackie Wood z Anglii odtworzył obozowisko łowców mezolitycznych, a ponadto, jak co roku, wiele innych, stałych pokazów prezentowało kilkudziesięciu rękodzielników z całego kraju, co stwarzało niepowtarzalną okazję do poznania tych najlepszych.Program w dniu naszego pobytu, 22.09.2007 r. Sobota:

1030 – 1100 – Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
1100 – 1130 – Bitwa Słowian z Bałtami
1130 – 1200 – Koncert zespołu „Stary Olsa”
1200 – 1230 – Tańce białoruskie z zespołem „Javaryna”
1230 – 1300 – Konkurs zręcznościowy
1300 – 1345 – Koncert zespołu „Sugalló”, warsztaty taneczne dla zwiedzających
1345 – 1415 – Koncert zespołu „Troksnu ela”
1415 – 1445 – Obrona osady jaćwieskiej przed Krzyżakami
1445 – 15:15 – Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
1515 – 1545 – Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
1545 – 1615 – Koncert zespołu „Sugalló”
Pokazy i konkursy na stanowiskach: 1000 – 1700 – Proces obróbki lnu
1000 – 1700 – Pokaz wyrabiania filcu
1000 – 1700 – Pokazy kucia uzbrojenia bałtyjskiego
1130 – 1200 – Handel wymienny między Bałtami a kupcami rzymskimi
1200 – Pokaz orki pradziejowej
1200 – 1330 – Degustacja potraw kuchni jaćwieskiej
1300 – Pożegnanie trędowatego
1300 – 1330 – Pokaz kucia grotów strzał
1330 – 1400 – Inscenizacja faktorii na Szlaku Bursztynowym
1400 – Konkurs – próba cięcia mieczem brązowym
1400 – Tłoczenie na metalowych matrycach okuć i zawieszek scytyjskich i wczesnośredniowiecznych
1500 – Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo wydestylowanym olejkiem z jałowca
1530 – 1600 – Koncert zespołu „Stary Olsa”
1600 – 1630 – Tańce białoruskie z zespołem „Javaryna”
Pokazy stałe:
wykonywanie narzędzi i ozdób z kości, rogu i poroża
toczenie na kole, ręczne lepienie i zdobienie naczyń glinianych
warzenie soli
warzenie piwa
konserwacja zabytków archeologicznych
wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia
wykonywanie prehistorycznej broni łowieckiej
przędzenie, tkanie
farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi
pradziejowe i wczesnośredniowieczne bursztyniarstwo
bicie monet
czerpanie papieru
drzeworytnictwo i sfragistyka
rzuty oszczepem i toporem
strzelanie z łuku i kuszy
wytop, odlewanie przedmiotów z brązu
wykonywanie ozdób z miedzi i brązu
wyprawianie i obróbka skóry
wykonywanie butów i skórzanych części stroju
kompozycje roślinne
zielarstwo i wróżbiarstwo
prehistoryczny makijaż i tatuaż
starożytne fryzury
pokazy pływania dłubanką
kąpiele w balii klepkowej
starożytne techniki krzesania ognia
przymierzanie starożytnych strojów i biżuterii
produkcja żelaza metodą dymarską
warsztaty kowalskie
bartnictwo
ciesiołka
snycerka
warsztaty garncarskie
starożytne techniki złotnicze
wykonywanie kopii paciorków szklanych
produkcja dziegciu i smoły drzewnej
wykonywanie i gra na tradycyjnych instrumentach muzycznych
mielenie ziarna w żarnach i wypiek podpłomyków
przygotowywanie strawy pradziejowej
prezentacja zwyczajów katowskich
powroźnictwo
bednarstwo
kołodziejstwo
obróbka kamienia
rzeźba w drewnie
wikliniarstwo
wykonywanie przedmiotów z kory brzozowej
ręczne filcowanie wełny
wystawa Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim

Źródło – Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

W Biskupinie
W imieniu własnym oraz oglądających bardzo dziękuję dyrekcji Muzeum Archeologicznego w Biskupinie za zgodę na publikację w moim SERWISIE wykonanych podczas Festynu fotografii. Zgodę wydał z upoważnienia Dyrektora Muzeum Wiesława Zajączkowskiego pan Mariusz Kazik. Dzięki temu mogę zaprosić do obejrzenia fotoreportażu składającego się z 267 fotografii z kolejnego pobytu, tych co byli dla wywołania wspomnień i tych co nie mogli być aby zachęcić do odwiedzin Biskupina w następnych latach.Zdzisław Wiśniewski


Więcej na temat Muzeum w Biskupinie i zasad publikowania tutaj www.biskupin.pl
Więcej o XIII Festynie w „Gazecie Biskupińskiej”


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.