Tekst publikowany w radomszczańskim tygodniku „Po Prostu Informacje
Dziękuję za udostępnienie materiału w ramach współpracy (ZW).


Rozmowa z Wiolettą Kowalską, kulturoznawcą, instruktorem w Dziale Edukacji Kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.

Wioletta Kowalska

Dni Kultury Nordyckiej, które odbyły się w minionym tygodniu w Miejskim Domu Kultury, cieszyły się sporym zainteresowaniem. To już kolejna impreza z cyklu dni kultur świata. Kto ma największy wkład w ich organizację?
– W przygotowanie tych imprez angażuje się Klub Miłośników Kultur Świata „Światowid”, działający przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Jestem jego instruktorem. Poza tym swój wkład mają nasi przyjaciele i sympatycy kultur świata, zgłaszający się do nas, gdy interesuje ich temat, nad którym w danej chwili pracujemy. Swoją pomoc zaproponowało również bractwo słowiańskie Zadruga Warta. Należy do niego m.in. część członków Światowida. Wkrótce stanie się ono stowarzyszeniem.
Kiedy powstał Światowid?
– Początki działalności naszego klubu sięgają maja 2005 r., kiedy w Miejskim Domu Kultury pojawiła się grupa młodych ludzi, zainteresowanych japońską mangą. Namówiłam ich na organizację Dnia Kultury Japońskiej. Gościliśmy wówczas attáche kulturalnego Japonii – Akira Tajima. Następnie na początku 2006 r. zorganizowaliśmy Wieczór ze Sri Lanką przy herbacie imbirowej, a w marcu – z okazji dnia św. Patryka – Dzień Kultury Irlandzkiej.
Okazało się, że zainteresowania młodzieży znacznie wykraczają poza mangę, więc postanowiliśmy zmienić nazwę na Klub Miłośników Kultur Świata Światowid. Rozpoczęliśmy już wtedy pracę nad Dniami Kultury Słowiańskiej, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku. Zaproponowaliśmy radomszczanom prezentację ślubu słowiańskiego zwanego swadźbą, koncert legendarnej „Kapeli ze Wsi Warszawa”, prezentacje wojów słowiańskich ze Śląska, a także przegląd filmów słowiańskich. W ubiegłym tygodniu odbyły się Dni Kultury Nordyckiej. W przyszłości planujemy prezentację kultury amerykańskiej.
Jaki jest cel organizowania tego typu cyklicznych imprez?
– W przypadku Dni Kultury Słowiańskiej głównym celem było zapoznanie widzów z kulturą i obyczajami naszych przodków. W szkole nie poświęca się wiele uwagi starożytnej kulturze słowiańskiej. Dużo mówi się natomiast o kulturze antycznej Grecji i Rzymu, które przez wieki silnie oddziaływały na kulturę europejską.
Celem działalności Klubu Miłośników Kultur Świata Światowid jest poszerzanie wiedzy jego członków z zakresu wiedzy o kulturze; przybliżanie obyczajów, tradycji i religii innych narodów od starożytności do czasów współczesnych.
Czym charakteryzuje się program imprez z cyklu dni kultur świata?
– Imprezy związane z kulturami świata przybliżają inne, często słabo nam znane cywilizacje. Kształtują również świadomość młodych ludzi, którzy uczą się tolerancji i miłości do innych narodów w czasach przepełnionych nienawiścią i wojnami na tle religijnym. Żyjemy w globalnej wiosce, którą warto poznać; jesteśmy członkami Unii Europejskiej, mamy otwarte granice. Warto więc poznawać historię i kulturę zarówno naszych sąsiadów, jak i narodów, żyjących na innych kontynentach.

Rozmawiała A. K.


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.