9 lutego 2007 roku w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbyła się Noc Buddyjska, której pomysłodawcą był Tomasz Wilczakiewicz oraz Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Łodzi. Podczas imprezy została otwarta wystawa “Umysł bez granic”. Ponadto widzowie obejrzeli film pt. Tajemnicza podróż do Tybetu i wysłuchali wykładu nauczyciela buddyjskiego Karola Ślęczka Buddyzm Diamentowej Drogi na Zachodzie, który wywołał ciekawą dyskusję. Na imprezie pojawili się buddyści z Łodzi i z Częstochowy.

NOC BUDDYJSKA


Buddyzm jest jedną z najstarszych religii świata. Budda (Buddha) znaczy oświecony, przebudzony. Historyczny Budda Siakjamuni (czyli „asceta z rodu Siakjów”) urodził się około 570 r p n.e. Żył w północnych Indiach. Mając 29 lat porzucił rodzinę i udał się w poszukiwaniu prawdy. Po 7 latach doznał pod figowcem (zwanym odtąd drzewem Bo) oświecenia (bodhi) i stał się Buddą. Oświecenie, o którym mowa, to stan, w którym nie istnieje oddzielenie pomiędzy przeżywającym a przeżyciami, gdzie przestrzeń nie dzieli, tylko zwiera. Z materiałów prasowych Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu można się dowiedzieć, że nie jest to nicość, lecz doświadczanie otwartości, w której powstają, rozgrywają się i znikają zewnętrzne zjawiska i wewnętrzne przeżycia. Urzeczywistnienie tego stanu powoduje, że przestajemy być zależni od ciągle zmieniających się okoliczności, myśli i uczuć. Pojawiają się natomiast naturalne właściwości umysłu, takie jak intuicyjna mądrość, nieustraszoność, nieuwarunkowana radość i aktywne współczucie.

Budda nauczanie zaczął, według tradycji, od słynnego kazania w Benares. Wyłożył w nim „cztery szlachetne prawdy” swojej nauki. Głosi ona, że cierpienie jest nieodłączne od istnienia, które jest złem, że główną przyczyną cierpienia jest pożądanie, które można poskromić dyscypliną buddyjską. Jej ostateczną nagrodą jest nirwana, czyli wyzwolenie ostateczne od przemian żywotów (reinkarnacji), od pragnienia bogactwa, sławy i nieśmiertelności, od majętności, iluzji i empirycznej osobowości. Nirwana to osiągnięcie niezmiennego stanu spokoju i prawdy absolutnej. To zapomnienie, niebyt, unicestwienie. Słowo „nirwana” można tłumaczyć jako „zdmuchnięcie, zgaśnięcie”. Los człowieka determinuje „karma” – suma etycznych skutków dobrych albo złych myśli, słów i uczynków. Karma wyznacza los człowieka w nowej reinkarnacji.

Budda wierzył w prawdę empiryczną. Jego zdaniem tylko poprzez doświadczenie, poznanie danego zjawiska można mieć przeświadczenie o prawdziwości, słuszności danego zagadnienia:
Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swoim autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym. (Budda, Kalama Sutra)
Plakat
Na spotkaniu w Radomsku była prezentowana Linia Karma Kagyu, która jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Głową szkoły Karma Kagyu jest Karmapa. Linię tę zapoczątkował Dysum Czienpa (1110 – 1193). Obecnie żyjący XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże urodził się w 1983 roku. Opuścił potajemnie Tybet, gdy miał 11 lat. Obecnie mieszka w Kalinpongu w Indiach. Nauczał w USA, Azji, Europie, w tym dwukrotnie w Polsce (2000 i 2004). Większość ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu na świecie założył Lama Ole Nydahla. Głosi on, że drogą jest zarówno medytacja – spoczywanie w doświadczaniu umysłu jako nieoddzielnego od przestrzeni, jak i działanie, które – dzięki utrzymywaniu poglądu – staje się pozbawione wysiłku spontaniczne. Takie doświadczenia – wykraczające poza wszelkie nawyki i oczekiwania – jak swobodne opadanie w czasie skoku bungee lub cieszenie się szczęściem innych, dają przedsmak pełnego radości i mocy stanu, jakim jest Oświecenie.
Pierwszy polski ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi powstał w Krakowie w 1976 roku. Obecnie działa ich ponad czterdzieści. Podstawową praktyką wykonywaną w ośrodkach jest medytacja trzech świateł. Buddyzm jest religią oficjalnie uznaną przez państwo. Związek Buddyjski Karma Kagyu został zarejestrowany w 1984 roku jako związek wyznaniowy.

Wioletta Kowalska


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.