Wystawa skamieniałości ze zbiorów Andrzeja Chrzanowskiego. Galeria MDK w Radomsku, sierpień 2005.

S k a m i e n i a ł y   c z a s.

foto Weronika Frączak

Wernisażową publiczność powitały przed budynkiem Domu Kultury kamienie. Te podawane na tacy, i te poukładane w stosiki, i wyznaczające kręgi marzeń. Każdy mógł złożyć swój kamyczek nasycony pragnieniami u stóp centralnie położonego drzewka spełnienia. Owo wejście w magiczne myślenie zaproponował radomszczanom autor happeningu, artysta–plastyk, Jakub Lesiński.

foto Weronika Frączak
Prezentowane skamieliny były odnajdywane w najbliższej okolicy Radomska. Kamienne odbicia ślimaków, małży, raków czy głowonogów stanowią namiastkę świata sprzed milionów lat. Przez to nadają inną perspektywę czasową światu nam najbliższemu.

foto Weronika Frączak
Skamieliny pogrupowane według rodzajów czy rozsypane kamienie obrazują bogactwo form świata natury. Niezwykłe są korespondencje zachodzące w jego obrębie, jak np. kryształy tlenku manganu, które malowały przez wieki na kamieniach czarne wzory paproci. Natura odwzorowująca naturę przypomina o wzajemnym powiązaniu wszystkiego ze wszystkim i o tym, iż wszystko na świecie posiada przypisane sobie właściwe miejsce.

foto Weronika Frączak
Wystawie towarzyszy zapis myśli bardzo osobistych i refleksyjnych, uświadamiający, że zbieranie skamieniałości jest dla Chrzanowskiego jego prawdziwą pasją, pasją, którą nie on, lecz ona jego wybrała i wzięła w posiadanie.

Beata Anna Symołon
foto B.A.S i Weronika Frączak

Chrzanowski w rozmowie z redaktorem SERWISU
ANDRZEJ CHRZANOWSKI (z lewej) urodzony 08.06.1967r. w Radomsku. Miłośnik natury i zamierzchłych czasów zaklętych w kamieniu który przetrwa nawet wtedy gdy nas ludzi już nie będzie, w rozmowie z redaktorem SERWISU.

Redakcja

Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.