MAGIA MALOWANEGO SZKŁA

Wystawa i aukcja prac wykonanych w czasie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych w dniach 3–9 lipca 2006 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.
Radomsko 9 lipca 2006 r. Plac 3 – maja.

(1/27): Wioletta Kowalska z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przygotowuje wystawę prac wieńczącą warsztaty plastyczne malowania na szkle. (2/27): Wioletta Kowalska z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przygotowuje wystawę prac wieńczącą warsztaty plastyczne malowania na szkle. (3/27): Pomysłodawczynie i prowadzące warsztaty Kasie z lewej Kasia Kępa z prawej Kasia Kempa. (4/27): Pierwszy plan Kasia Kempa w głębi Kasia Kępa. (5/27): Prezentacja prac.
(6/27): (7/27): (8/27): (9/27): (10/27):
(11/27): (12/27): (13/27): (14/27): (15/27): Młodzi artyści radomszczańscy.
(16/27): Młodzi adepci trudnej sztuki malowania na szkle. (17/27): Kasia Kępa z synkiem Alusiem. (18/27): (19/27): Dziennikarz tygodnika „Po Prostu Informacje” Przemysław Jafra. (20/27):
(21/27): (22/27): (23/27): (24/27): (25/27):
(26/27): (27/27):    

Foto Zdzisław Wiśniewski

Administrator

Powrót–Back


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.