Finał 27 stycznia 2007 roku o godz. 1700

„TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA”

ORGANIZATOR

Miejski Dom Kultury
Dział Edukacji Kulturalnej
97–500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5
tel. 044 683 52 55
fax. 044 683 28 29

PATRONI MEDIALNI

Radomszczański Niezależny Serwis Regionalny
Wirtualne Radomsko
Po Prostu Informacje

CELE KONKURSU

– poznawanie i popularyzacja dorobku radomszczańskich poetów
– kształtowanie wrażliwości na piękno języka


REGULAMIN
 1. Turniej jest imprezą otwartą dla wszystkich, którzy ukończyli 15 lat. Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno poetycko uzdolnioną młodzież, jak również dorosłych poetów z Radomska i powiatu radomszczańskiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie przez jednego autora, jednego wiersza (wydrukowanego w czterech egzemplarzach), nigdzie nie publikowanego ani nie nagradzanego na innych konkursach.
 3. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 15 stycznia 2007 roku na adres organizatora z dopiskiem „Turniej Jednego Wiersza”.
 4. Utwór trzeba oznaczyć godłem.
 5. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi osobowymi(imię i nazwisko, wiek, adres, telefon).
 6. Wiersze oceni Komisja powołana przez organizatora.
 7. Ocenie podlegają walory artystyczne wiersza.
 8. Laureaci Turnieju otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody.
 9. Nagrodzone wiersze zostały opublikowane w Tygodniku Po Prostu Informacje i na Portalu Internetowym: www.noworadomsk.pl
 10. Laureaci mieli możliwość osobistej prezentacji swojego turniejowego wiersza jury i publiczności.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 27 stycznia 2007 roku o godz. 1700 w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.
 12. Gościem wieczoru był Wojciech Brzoska; poeta, redaktor magazynu literackiego Kursywa, autor czterech tomików poetyckich, współautor filmu Scrafitto. Publikował w wielu czasopismach literackich, m. in. w Odrze, Kresach, Czasie Kultury, FA–arcie, Lampie, Studium, Gazecie Wyborczej, a także w antologiach. Jego twórczość tłumaczono na kilka języków.

Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.