ORGANIZATOR:

Miejski Dom Kultury
Dział Edukacji Kulturalnej
97- 500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5
tel. (0-44) 683 52 55
fax. (0-44) 683 28 29


TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

PATRONI MEDIALNI:

Po Prostu Informacje
Radomszczański Niezależny Serwis Regionalny

CELE KONKURSU:

— poznawanie i popularyzacja dorobku radomszczańskich poetów
— kształtowanie wrażliwości na piękno języka

REGULAMIN

 1. Turniej jest imprezą otwartą dla wszystkich, którzy ukończyli 15 lat. Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno poetycko uzdolnioną młodzież, jak również dorosłych poetów z Radomska i z powiatu radomszczańskiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie przez jednego autora, jednego wiersza (wydrukowanego w 4 egzemplarzach), nigdzie nie publikowanego ani nie nagradzanego na innych konkursach.
 3. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 28 stycznia 2008 r. na adres organizatora z dopiskiem „Turniej Jednego Wiersza”.
 4. Utwór trzeba oznaczyć godłem (pseudonimem).
 5. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon).
 6. Wiersze oceni Komisja powołana przez organizatora.
 7. Ocenie podlegają walory artystyczne wiersza.
 8. Laureaci będą mieli możliwość osobistej prezentacji swojego turniejowego wiersza jury i publiczności
 9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 lutego 2008 r. o godz. 1700 w Muzeum Regionalnym w Radomsku.
 10. Laureaci Turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
 11. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w „Po Prostu Informacjach” i na Portalu Internetowym www.noworadomsk.pl
 12. Gościem wieczoru będzie Paweł Lekszycki, redaktor naczelny Magazynu Literackiego „Kursywa”, redaktor serii poetyckiej „Kontrapunkty”. Debiutował w „Opcjach” w 1997 r., publikował m.in. w „Arkadii”, „Frazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Pro Arte”, „Studium”, „Kresach”. Autor tomów wierszy „Ten i Tamten”, „Wiersze przygodowe i dokumentalne”, „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, a także monografii „Grupa Na Dziko. Socjologia i poetyka zjawiska”. W latach 1998 – 2001 członek Grupy Poetyckiej Estakada. Tłumaczony na języki: czeski, niemiecki, słowacki, słoweński, rosyjski i angielski.


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.