Krótka historia Powiatowego Dnia Kina.

Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane w 2004 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku. Jego pomysłodawczynią i autorką jest nauczycielka języka polskiego Aleksandra Kędra. Pierwszy Dzień Kina miał charakter imprezy wewnątrzszkolnej i towarzyszyły mu dwa konkursy „Rejs po polskiej kinematografii” oraz „Konkurs na etiudę filmową”.

W kolejnym roku, zaproszono do udziału młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Radomska. II Dzień Kina poświęcony był życiu i twórczości Andrzeja Wajdy. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie młodzieży, w 2006 roku Dzień Kina zyskał status imprezy powiatowej, a o współpracę poproszono MDK w Radomsku.

III Edycja Dnia Kina zbiegła się z X rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, którego dorobek twórczy stał się tematem Konkursu Wiedzy o Filmie. Gościem honorowym III Edycji Powiatowego Dnia Kina, był Krzysztof Wierzbicki – asystent i przyjaciel Krzysztofa Kieślowskiego. W rozmowie z publicznością opowiedział o współpracy z reżyserem „Przypadku” i ciekawostkach z jego życia. Młodzież zgromadzona w sali widowiskowej MDK obejrzała także film dokumentalny wyreżyserowany przez gościa imprezy pt. „Kieślowski, I’m so, so…”

IV edycja Powiatowego Dnia Kina rozpoczęła się 26 lutego 2007r., od przeglądu filmów Krzysztofa Zanussiego, pt. „Retrospektywa Krzysztofa Zanussiego”. Można było obejrzeć takie filmy jak „Barwy ochronne”, „Iluminacja”, „Suplement”, „Życie jako śmiertelna choroba…” czy „Cwał”. Tradycyjnie ogłoszone zostały dwa konkursy: Konkurs Wiedzy o Filmie „Życie i twórczość Krzysztofa Zanussiego” oraz „Konkurs na etiudę filmową”. Równocześnie otwarta została wystawa plakatów do filmów Zanussiego, wypożyczonych ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi.
22 marca przeprowadzony został Konkurs Wiedzy o Filmie, do którego zgłosiło się 17 drużyn ze szkół powiatu radomszczańskiego (I LO, II LO, ZSE, Liceum Katolickie).
23 marca odbył się finał IV Powiatowego Dnia Kina. Uroczystość rozpoczęła się projekcją filmu dokumentalnego „Niepokój” w reż. K. Tchórzewskiego, poświęconego Zanussiemu. Następnie Aleksandra Kędra ogłosiła wyniki obu konkursów. Nagrody wręczał laureatom gość honorowy Pan Krzysztof Zanussi oraz Starosta Powiatu radomszczańskiego Mieczysław Zyskowski.
Następnie reżyser rozmawiał z publicznością, odpowiadał na pytania i dzielił się refleksjami na temat własnej twórczości. Spotkanie zakończyło się wręczeniem kwiatów gościowi przez uczennicę I LO w Radomsku.

Aleksandra Kędra


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski   Wszelkie prawa zastrzeżone.