Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
Muzeum Regionalne w Radomsku
KOLORY FILIPIN
fotografie Krzysztofa Muskalskiego

Filipiny

Galeria Muzeum Regionalnego
w Radomsku, ul. Narutowicza 1

Wystawa była dostepna dla Publicznosci
w dniach 8 – 31 grudnia 2006 r.

I edycja: Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – czerwiec–wrzesien 2006 r.
www.koloryfilipin.republika.pl

(Z.W)

WERNISAŻ WYSTAWY

WYBRANE PRACE

Powrót – BackCopyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wi¶niewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.