Logo Muzeum

MUZEUM REGIONALNE

HISTORIA

 

Muzeum Regionalne w Radomsku utworzono w 1970r. Jego siedzibą jest XIX–wieczny, zabytkowy budynek ratusza miejskiego.
Muzeum Zaczątkiem zbiorów muzealnych stały się dary mieszkańców miasta i okolic przekazywane na rzecz przyszłego muzeum.
Zbieraniem tych darów i zabieganiem u władz o utworzenie muzeum w latach 60-tych zajmował się społecznie Stanisław Sankowski nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.
Obecnie zbiory muzeum liczą ponad 16 tysięcy eksponatów zgromadzonych w działach: Archeologicznym, Historycznym, Etnograficznym i Sztuki. Najciekawsze eksponaty prezentowane są na stałych wystawach: „Pradzieje ziemi radomszczańskiej”, „Życie wsi radomszczańskiej”, „Z dziejów miasta Radomska” oraz „Zbiory sztuki w radomszczańskim muzeum”.
Przygotowaliśmy ponad 260 wystaw czasowych. W 2001 roku udostępniliśmy zwiedzającym budynek XIX – wiecznego aresztu miejskiego. Muzeum posiada również bogate archiwum historyczne oraz bibliotekę naukową.
Pan Kołodziejski w 1931 roku w Gazecie Radomskowskiej, w artykule „O potrzebie powstania muzeum w naszym powiecie” pisał:
„...Śladów życia naszego nie powinniśmy nigdy zacierać, lecz je troskliwie zostawić dla tych, którzy po nas przyjdą...”

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Regionalnego w Radomsku.

Dyrekcja oraz pracownicy
Muzeum Regionalnego w Radomsku

Powrót


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.