Świadomi Zagrożenia – kampania społeczna Lasów Państwowych

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Prawie wszystkie pożary powodują ludzie. Tylko my możemy temu zapobiec. Społeczna kampania informacyjno-edukacyjna, zainicjowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, ma za zadanie ograniczyć dramatyczną skalę tego problemu i doprowadzić do zmniejszenia liczby pożarów lasów o jedną trzecią. Kampania rusza już 15 czerwca.

Pożar lasu

Mało kto zdaje sobie sprawę z zastraszających statystyk: aż 9 na 10 pożarów lasów to wina człowieka. W powszechnej świadomości jest to odległy problem, który pozornie nas nie dotyczy. Zbyt łatwo lekceważymy proste i oczywiste wydawałoby się reguły bezpiecznego zachowania w lesie. Niedopałek papierosa, ognisko wśród drzew, łąka wypalana w ten sam sposób od lat – większość z nas jest przekonana, że takie zagrożenia powodują „inni”. Rzadko też zdajemy sobie sprawę, że pożar lasu oznacza nie tylko katastrofę w świecie przyrody, lecz może bezpośrednio i dotkliwie dotknąć nas, naszych bliskich, sąsiadów, nasz majątek. Przecież wszyscy korzystamy z lasów, a wielu z nas mieszka lub pracuje w ich bezpośredniej bliskości.

Płonący las

Celem komunikacyjnym kampanii „Świadomi Zagrożenia” jest podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu, aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia. Seria spotów telewizyjnych i radiowych pod wspólnym tytułem „Łza nie ugasi pożaru” wskazuje najbardziej powszechne przyczyny pożarów lasów, którymi są celowe podpalenia (45%), nieostrożność dorosłych (20-25%) czy wypalanie łąk. Ważnym przesłaniem kampanii jest także apel o porzucenie obojętności i aktywne reagowanie na zagrożenia – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 może uratować las.

Uprawa leśna po przejściu pożaru

Spoty w silny, emocjonalny sposób odwołują się do naszego poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności, a także wstydu społecznego. Wskazują, że za każdym pożarem lasu stoi konkretna osoba. To jej nieostrożność, beztroska lub zwykła bezmyślność okazuje się być przyczyną nieodwracalnej tragedii – tak dla przyrody, jak i dla samego sprawcy, a często również bliskich mu osób. Smutek, żal, wstyd, poczucie winy ani nawet symboliczna łza nie są w stanie cofnąć czasu. Identyfikacja sprawcy z wyrządzoną szkodą odziera pożar lasu z bezpiecznej anonimowości. Od tej pory nikt nie będzie mieć łatwego usprawiedliwienia dla swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Stąd też nazwa całej kampanii – „Świadomi Zagrożenia”.Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: www.swiadomizagrozenia.pl Koordynator regionalny: pan Przemysław Dobrowolski e-mail: przemysław.dobrowolski@lodz.lasy.gov.pl

Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez Izabelę Randak (Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i LMN, Edukator Leśny – Nadleśnictwo Radomsko), foto Wojciech Karwowski, Arkadiusz Karbowski.

Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.