70 ROCZNICA BITEW


W roku 2014 obchodziliśmy 70 rocznicę dwóch ważnych na ziemi włoszczowskiej rocznic: bitwy pod Olesznem – wspólna akcja oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, które rozbiły niemiecki oddział oraz bitwy pod Chotowem – jedna z ostatnich, dużych walk, jaką przeprowadził I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów AK pod dowództwem majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”. Żyją ostatni uczestnicy walk, o których coraz rzadziej pamięta młode (nie tylko) pokolenie. Stowarzyszenie „JODŁA” w porozumieniu ze społecznością miejscowości Chotów oraz sołtysem Chotowa Łukaszem Karpińskim podjęło decyzję o zrobieniu wszystkiego, aby ta rocznica przypomniała na szerszą skalę wydarzenia z czasów II wojny światowej.

plakat

Plakat uroczystości i rekonstrukcji

19 lipca 2014r., prawie w historycznym miejscu bitwy pod Chotowem, zorganizowano widowisko pod tytułem „Wojsko Polskie 1939-45 na partyzanckim szlaku”. Rozpoczęła je Msza Święta odprawiona o godzinie 1500 obok pomnika.

Msza polowa

Msza polowa przy pomniku

Od godziny 1700 przedstawiono historię z lat okupacji rozpoczynając ją przypomnieniem Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubal” (przebywał w okolicy jesienią 1939 r.) Drugim epizodem była wspólna akcja oddziałów NSZ i AK skierowana przeciwko Niemcom. Wreszcie w finałowej scenie pokazano mobilizację oddziałów Wojska Polskiego w konspiracji do przeprowadzenia akcji Burza oraz bitwę batalionu „Nurta”. Wzorem innych wydarzeń widowisko zakończono przypomnieniem tragicznych losów żołnierzy Podziemia Niepodległościowego po styczniu 1945r a pamięć wszystkich uczczono minutą ciszy.

Grupy rekonstrukcyjne

Członkowie grup rekonstrukcyjnych

W widowisku wzięło udział około 70 członków grup rekonstrukcyjnych. Nie zabrakło widowiskowej pirotechniki, kawalerii, motocykli i artylerii. Patronat honorowy nad widowiskiem objęli: Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a było ono finansowane ze środków Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i Gminy Krasocin.

Dionizy Krawczyński
Prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”.
Foto Zdzisław Jan Wiśniewski portal noworadomsk.plCopyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.